Menemen Devlet Hastanesi çalışanları baskıları protesto etti

İzmir Menemen Devlet Hastanesi’nde çalışan SES üyesi sağlık çalışanları, hastane yönetimi tarafından kendilerine uygulanan baskı, mobbing ve sürgün politikalarını 2 Aralık günü hastane bahçesinde yaptıkları basın açıklaması ile protesto ettiler.

Açıklamaya, TTB Merkez Konseyi Fatih Sürenkök de katılarak bir konuşma yaptı.

Sürenkök konuşmasında, sağlık çalışanlarına karşı uygulanan baskı, mobbing ve sürgünlerden en çok hasta ve hasta yakınlarının mağdur olduğunu belirterek hastaların sağlık çalışanlarına sahip çıkması gerektiğini söyledi.