KEP, Hacettepe’de İşten Çıkarılan Kadın İşçileri Ziyaret Etti

Aralarında TTB’nin de bulunduğu Kadın Emeği Platformu (KEP) bileşenleri, 30 Kasım Cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan ve direnişe geçen kadın işçileri ziyaret etti.

Hacettepe Hastanesi’nde 20 günü aşkın bir süredir direnişte olan işçiler ve kadın sağlık işçileri ile dayanışma amacıyla gerçekleşen ziyarette “güvenceli iş, insanca yaşam” talepleri bir kez daha dile getirildi. Ziyarete TTB Merkez Konseyi Üyesi Filiz İncekara da katıldı.