Uçaklarda da 'business class', 'economy class' var!

Tekirdağ Tabip Odası’nın düzenlediği "Sağlıkta Son Dönem Gelişmeler" başlıklı panel 29 Kasım 2013 Cuma günü Tekirdağ Sanayi ve Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Abdullah Önen’in yaptığı paneli TTB Yüksek Onur Kurulu  Üyesi Dr. Aytaç Aras yönetti.

AKP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. Türkan Dağoğlu, Bursa Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala  ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk’ün konuşmacı olduğu (CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer’in mazeret bildirerek katılamadığı) panelde Kamu Özel Ortaklığı, Kamu Hastane Birlikleri, Tam Gün, aile hekimliği, işyeri hekimliği, kızamık salgını, on beş yıl aradan sonra tekrar tehdit haline gelen çocuk felci, performans sistemi, sağlıkta özelleştirme gibi AKP dönemi sağlık politikaları ele alındı.

Üç saat boyunca canlı ve hararetli tartışmalarla devam eden paneli  300'e yakın katılımcı izledi. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk’ün, AKP döneminde sağlığın özelleştirildiği, son on bir yılda on bir kalem yeni “katılım payı” getirildiği, “ilave ücret”in % 200’e çıkarılmasıyla özel hastanelerin paralı hale geldiği eleştirileri karşısında AKP Milletvekili Dr. Türkan Dağoğlu’nun “Uçaklarda da ‘business class’, ‘economy class’ var!” şeklindeki savunması dikkat çekti.