Aydın'da Asistan Hekimler Süresiz G(Ö)REVDE!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan asistan hekimler yaşadıkları yoğun iş yükü, eğitim haklarını kullanamamaları, emeklerinin karşılığını alamamaları, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve olumsuz çalışma koşulları nedeniyle 2 Aralık Pazartesi günü itibariyle süresiz g(Ö)REV’e başladı.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekim Temsilciliği’nin çağrısıyla sabah saatlerinde de poliklinikler önünde toplanarak basın açıklaması yapan ve sayıları 150’yi bulan asistan hekimlere, öğretim üyeleri,  TTB Merkez Konseyi, Aydın Tabip Odası ve Asistan Hekim Komisyonu ile SES Aydın Şubesi yönetici ve üyeleri de destek verdi.
Asistan hekimlerinin basın açıklamasının ardından hastane kafeteryasında yapılan toplantıda ise TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök, Aydın Tabip Odası Başkanı Eralp Atay ve SES Aydın Şube Başkanı Eyüp Curun konuşma yaptılar.
TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök, asistan hekimlerin haklı mücadelesine TTB olarak destek verdiklerini, eylemleri nedeniyle açılabilecek herhangi bir soruşturma karşısında asistan hekimleri hukuki anlamda da yalnız bırakmayacaklarını ve asistan hekimlerinin taleplerinin takipçisi olacaklarını söyledi.

 

BASIN AÇIKLAMASI
2 ARALIK 2013

Aydın’dan Asistan Hekimlerden Mesaj Var!

Adnan Menderes Üniversitesi Asistan Hekimleri Süresiz G(Ö)REVE Gidiyor

     Kırgınız… Sağlık sisteminin bütün yetersizliklerinin nedeni olarak gösterdiğiniz biz hekimler bugün maalesef yine buradayız. Bizi mesleğimizi yapma konusunda ateşleyen bütün umutlarımızı, motivasyonumuzu kaybetmiş durumdayız. Omuzlarımızda yılların ağırlığı, gözlerimizde halkımızın umudu, yüreğimizde hastalarımıza olan sevgimizle bugün burada sesimizi duyurmaya geldik.

     Kırgınız… Çünkü bizler yıllarca hayalini kurarak, kazanılması çok zor olan  uzmanlık sınavını kazanarak bugün bu kutsal kurumda halen  hizmet(?) vermeye çalışan asistan hekimleriz ve sağlık çalışanlarıyız. Bugün burada değerli halkımızın ve basının karşısına çıkış nedenimiz bir anlık bir öfkenin ya da heyecanın sonucu değil, ayların, yılların getirdiği büyük sıkıntılardır.

   Kırgınız… Çünkü halkımıza bu kadar ağır şartlar altında kaliteli sağlık hizmeti veremiyoruz. Neden mi? 3 dakikada muayene edilen hastaya yeterince yardımcı olamadığımız için, süt izninden babalık iznine kadar tutun da, alın terimizin karşılığını küçümseyen bu zihniyetin bizi sadakaya alıştırmasına boyun eğmeyeceğiz. Hakkımızı istiyoruz. Hem de şimdi. Şu anda. Burada haykırıyoruz. Sesimize ses, nefesimize nefes istiyoruz. Tıpkı yaşattığımız gibi. Tüm tabuları ve korkuları yıkıp haykırıyoruz. Ürettiğimizi istiyoruz. Sömürülmek istemiyoruz.

  Kırgınız, çünkü; Bizlere  para kazandırdığın kadar değerlisin diyen, hastalarımızı müşteri haline getiren, bizleri vasıfsızlaştıran, en insani taleplerimize daha fazla baskı daha fazla sömürüyle cevap veren bu kara düzene hayır diyoruz. Boyun eğmeden, hayır diyoruz. Aylardır görüşmemize rağmen başta başhekimlik, dekanlık ve rektörlük makamı ile en son görüşmelerimizde başta çalışma şartlarımız, ücretlerimiz, eğitim ve güvenlik sorunlarımıza yönelik verilen vaatlerin hiçbirisi karşılık bulmamıştır. Geçtiğimiz günlerde rektörlük makamı ile yaptığımız görüşmelerde bundan sonra en önemli özlük haklarımızın iyileştirilme sözü maalesef karşılık bulmamıştır. Üreten biziz, tükenen biziz. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Ürettiğimizin saygın ve makul ölçülerde karşılığını istiyoruz. Alın terimize, emeğimize saygı istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar da g(ö)rev etkinliğinden vazgeçmiyoruz.
Yine bilinmelidir ki başta basın açıklaması ve g(ö)rev etkinliği ile ilgili hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarına yönelik herhangi bir soruşturma, mobing ya da baskı olursa daha güçlü bir eylemlilik hali ile g(ö)rev yapacağız. Asistan hekim arkadaşlarımıza hak arayışımızdan dolayı yapılan gün aşırı nöbet tehditlerini, izole edilmeyi, uzmanlık hakkını vermeme, istifaya  zorlama ya da yatay geçiş tehditlerini de buradan sizlere iade ediyoruz.

 Bilmekteyiz ki Ankara’dan, İstanbul’dan, İzmir’den, Van’dan, Denizli’den, Manisa’dan hekim arkadaşlarımızın yürekleri de şu anda olduğu gibi bizimledir. Bizlerden de onlara selam olsun. Yüreği alın terinin kutsallığıyla çarpan, dürüst, çalışkan ve cesur halkımıza buradan selam olsun.             

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekim Temsilciliği

Aydın Tabip Odası ve Asistan Hekim Komisyonu,

Aydın SES