Bir yıl oldu, Melike 'Artık Yeter' deyip kendini boşluğa bırakalı!

Dr. Melike Erdem’in ölümünün ardından bir yıl geçti.

Bir yıl oldu Melike “Artık Yeter” deyip kendini boşluğa bırakalı.

Biz de haykırdık ardından, “Artık Yeter” dedik.

“SABİM şiddeti son bulsun, artan iş yükünün altında ezilen genç hekimlerin sesi duyulsun” dedik.

“Nöbet ertesi çalışma olmaz, mesai saatlerimiz tanımlansın, nitelikli eğitim, emeğimizin karşılığı sabit ücret alalım” dedik.

SABİM’in bir “kalite” aracı değil, baskı-şiddet aracı olduğunu anlatmaya çalıştık, sadece gülünüp geçilecek SABİM şikayetleri derlendi. Maalesef çoğu için meslektaşlarımıza soruşturma açılmıştı. Anlatmaya çalıştık böyle kalite olmayacağını, ama hiçbir şey değişmedi.

Melike için de belki bardağı taşıran son damla idi bu “gülünüp geçilecek” şikayet için savunmasının istenmesi. Yazdı yazmasına savunmasını, hastasına şartları zorlayarak yardımcı olmaya çalıştığını yazdı. O da anlatmaya çalıştı.

Bir yıl oldu Melike’nin ölümünün ardından, hiçbir şey değişmedi.

Sağlık Bakanlığı’nın hastalarımızın sağlığıyla pek de alakadar olmadığını biliyorduk zaten. Bakanlık, hastalarımızın cebindeki parayla alakadardı daha çok.

Öğrenmiş olduk ki, genç hekimlerin sağlığıyla da pek ilgilenmiyorlar. Öğrenmiş olduk ki, Sağlık Bakanlığı genç hekimlerin sağlığına zararlıdır.

Melike aramızdan ayrılalı bir yıl oldu, acımız dinmedi, hafiflemedi.

Neden hafiflesin ki?

Sağlık Bakanlığı artık duysun sesimizi.

Hiç yoksa SABİM şiddetine son verilsin.

TTB Asistan Hekim Kolu