Aydın'da Asistan Hekimler G(Ö)REVE Gidiyor!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışan asistan hekimler yaşadıkları yoğun iş yükü, eğitim haklarını kullanamamaları, emeklerinin karşılığını alamamaları, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve olumsuz çalışma koşulları nedeniyle 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren süresiz g(Ö)REV’e gidiyorlar.

Asistan hekimler gerek Başhekimlik gerekse Üniversite Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı ile uzun süredir yürüttükleri görüşmelerden sonuç alamadıkları için bu eyleme mecbur kaldıklarını, sağlık hizmeti sundukları yurttaşlardan da eylemlerine desetek istediklerini belirttiler.

Eyleme Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekim Temsilciliği, Aydın Tabip Odası ve Asistan Hekim Komisyonu, SES Aydın Şubesi destek veriyorlar.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak Üniversite ve Tıp Fakültesi hastane yönetimini asistan hekimlerin sorunlarına duyarlı davranmaya, bir an önce asistan hekimlerle görüşerek sorunları çözmeye davet ediyoruz.

Asistan hekimlere bu haklı eylemleri nedeniyle açılabilecek herhangi bir soruşturma ya da uygulanabilecek disiplin işlemine Türkiye’nin dört bir yanındaki hekimler olarak karşı çıkacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi