İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü’nden Açıklama:

Türkiye’deki Sağlık Torba Yasası Sağlık Hizmetlerinde Eşi Görülmemiş Bir Denetim Getiriyor

İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (Physicians for Human Rights-PHR) 26.11.203 tarihinde bir basın açıklaması yaparak TBMM gündeminde yer alan Sağlık Torba Yasası içinde yer alan, tüm sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığı’nın “ruhsatına” bağlayan, “ruhsatsız” olarak tanımladığı hekimlik uygulamalarına hapis ve ağır para cezaları öngören düzenlemenin evrensel hekimlik ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamada “Bu yasa tasarısı, açıkça, Hükümetin geçtiğimiz yaz gösteriler sırasında yaralananlara tedavi sağlayan tıp camiasını taciz çabalarının bir parçasıdır. Acil durum sağlık hizmetleri insanların acil ihtiyaçları göz önüne alınarak verilmelidir; devlete ait bir ambulansın orada olması ya da olmaması gibi kimi keyfi kurallar bu hizmetler için temel alınamaz. Bu yasa tasarısı doktorları ihtiyacı olanlara bakım sağlama etik görevlerini terk etmeye zorlamakla kalmayacak, acil tıbbi yardıma ihtilacı olanlar açısından son derece olumsuz sonuçlara da yol açabilecektir.” denildi.

Açıklamanın orijinali için tıklayınız

Açıklamanın Türkçe çevirisi için tıklayınız