Aile Hekimleri Bakanlık Önünde Eylemdeydi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) çağırısıyla 23 Kasım 2013 Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına pek çok ilden aile hekimleri, illerdeki aile hekimleri dernekleri yönetici ve temsilcileri katıldı.

Aile hekimleri çalışma alanlarındaki sıkıntıları açtıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla Sağlık Bakanlığı'na duyurmaya çalıştı. AHEF Başkanı Dr. Murat Girginer, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara ve İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esin Şener aile hekimlerinin yaşadığı sorunlar ve talepleriyle ilgili açıklamalar yaptılar.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi