Aile Hekimleri 23 Kasım’da Ankara’da Eylem Yapacak

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun (AHEF) çağrısıyla, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan aile hekimleri, özlük hakları için 23 Kasım Cumartesi günü saat 14.00′de Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak.

“Aile Hekimliği” alanında Sağlık Bakanlığı’nın üst üste yaptığı değişikliklerin protesto edileceği ve aile hekimlerinin taleplerinin dile getirileceği eyleme Türk Tabipleri Birliği de destek verecek.

TTB tarafından konu ile ilgili AHEF’e gönderilen yazı aşağıdadır.

 


 

19.11.2013

AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

İlgi:18.11.2013 tarih ve 106 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla Federasyonunuz tarafından 23 Kasım 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde aile hekimlerinin yaşadığı sorunları dile getiren bir basın açklaması yapılacağını öğrenmiş bulunuyoruz.

Sağlık ortamında sayısız olumsuzlukların yaşandığı bu dönemde Federasyonunuz tarafından yapılan bu etkinlik çok değerlidir.

Tarafınızca yapılacağı ifade edilen basın açıklamasına Birliğimizin görüşlerini iletmek ve katkı sunmak amacıyla Merkez Konseyi üyemiz Dr. Filiz Ünal İncekara katılacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri