TTB Uşak'ta Hekimlerle Buluştu

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve Merkez Konseyi Üyesi Uzm. Dr. Fatih Sürenkök Uşak'ta hekimlerle buluştu.

Uşak Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Adnan Memiş'in organizasyonu ile Kamu Hastane Birliği Genel Sekreteri, Uşak Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Yöneticisi ziyareti gerçekleştirildi, sorunlar tartışıldı.

Yerel medya mensupları ve meslek odası yöneticileri ile gerçekleştirilen toplantıdan sonra Uşaklı hekimlerin geniş katılımı ile yemek yenildi. Yemek öncesi toplantıda Dr. Nezih Varol, aile hekimlerinin hukuki sorunlarına değinen bir sunum yaptı.