Hekime Yönelik Şiddet Durmak Bilmiyor

Siirt İli Şirvan İlçesi Cevizlik Köyünde görevli aile hekimi Dr. Barış Dağdelen 13 Kasım 2013 günü hasta ve yakını tarafından darp edildi. Konuya ilişkin 14 Kasım 2013 tarihinde Siirt Tabip Odası bir basın açıklaması yaptı. 

Bir kere daha bu şiddet sona “ERS!N” diyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 


14/11/2013

BASIN AÇIKLAMASI

Hekime Yönelik Şiddet Durmak Bilmiyor. Siirt’in Şirvan İlçesinde Hekim Darp Edildi.

Sağlık alanındaki şiddet inanılması güç boyutlara geldi. 13 kasım 2013 günü Siirt ili Şirvan ilçesinde Cevizlik Köyünde yaklaşık 1 yıldır canla başla hizmet eden, mesleğini özverili bir şekilde yapan Dr. Barış DAĞDELEN köyde yaşayan baba ve oğlu tarafından darp edilmiş, hakarete uğramış hatta Sağlık Ocağının kapısı kilitlenerek insanlık dışı saldırıya maruz kalmıştır. Biz sağlık çalışanları olarak bu çirkin saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz.

Biz biliyoruz ki sağlık ortamında yaratılan kaosu ortadan kaldırılmadıkça ve Sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara ağır cezai yaptırımlar getirilmediği sürece kınamalarımızın ve lanetlemelerimizin sonu gelmeyecek.

Hekimlik mesleği karşılıklı saygı ve güven üzerine kurulu olup bu ilişki yılların birikimi sonucu ortaya çıkmıştır. Hasta ve hekim arasındaki güven ve saygı ilişkisi birileri tarafından bozulmaya çalışılıyorsa, bilinsin ki bu topluma, halka karşıt olma anlamına gelir ve bunun onarımı oldukça güç olacaktır. Şiddet olaylarına bağlı olarak hekimler hasta ya da hasta yakını tarafından şiddete uğrayacağı algısını taşımakta ve de mesleğini gereği gibi yapamaz duruma gelmiştir.

Türkiye’de sağlığın gidişinden, şiddetin bu kadar sıradanlaşmasından derin kaygı duyuyoruz. Yurttaşlarımız en zor anlarında kendilerine yardım etmek için var olan hekimlere dahi hiç duraksamadan bu kadar şiddet uygulayabiliyorlarsa sözün bittiği yerdeyiz.

Şiddetin toplumsal sorunlarda olduğu gibi sağlık sorunlarının çözümünde de yerinin olmadığını düşünüyoruz

Sağlık çalışma ortamında, şiddetin önemli bir risk faktörü haline gelmesinden dolayı buna karşı yetkilileri duyarlı olmaya, gerekli yasal mevzuatları oluşturmaya çağırıyoruz.

Bu şiddet son bulsun.

SİİRT TABİP ODASI