Ankara Kadın Emeği Forumu Hazırlık Toplantısı Çağrısı

Ankara Kadın Emeği Forumu Hazırlık Toplantısı Çağrısı

12 Kasım 2013

ANKARA KADIN EMEĞİ FORUMU

HAZIRLIK TOPLANTISI ÇAĞRISIDIR

İstanbul’da DİSK, KESK, TTB’nin çağrısıyla ve birçok kadın örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinden kadınların bir araya gelmesiyle oluşturulan Kadın Emeği Platformu, 2 Kasım 2013 tarihinde “AKP’nin İstihdam Paketi Kime Müjde” başlığıyla bir kadın forumu yaparak kadın istihdamı paketine esastan itirazlarını dile getirdiler.

Kadın Emeği Platformu’nun Ankara koordinasyonun kurulmasını sağlamak ve gerçekleştirilen formun benzerlerini Ankara’da yapmak üzere 13 Kasım 2013 Çarşamba günü Emekli-Sen Genel Merkezi’nde toplanıyoruz. Toplantıya katılımınızı bekleriz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Tarih    : 13.11.2013 (Çarşamba)

Saat     : 19.00

Yer       : Emekli-Sen Genel Merkezi, Sümer Sokak Onikiler Apt. 8/5 Kızılay- ANKARA