TTB ve Çanakkale Tabip Odası Kurşunlu Köyü’ndeydi

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi Kurşunlu Köyü’nde, maden çıkarma sahasındaki ağaç katliamı ve heyelan riskine karşı, bedenini ortaya koyan yurttaş Bülent Özüren açlık grevi yaptığı Killik Tepe’de ziyaret edildi.

Açlık grevine başlayan Bülent Özüren 2 Kasım 2013 tarihinde Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Naci  Hasanefendi  ve Çevre Sağlığı Komisyonu üyeleri Dr. İlhan Pirinçciler, Dr. Müjgan  Pirinçciler, Dr. Eftal Yıldırım ve Dr. Güleda Erensoy  tarafından muayene edildi, gerekli bilgiler verilerek “aydınlatılmış onamı” alındı.

Açlık grevinin 14. gününde 9 Kasım 2013 tarihinde bu kez TTB merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök ve Çevre Sağlığı Komisyonu üyeleri tarafından yeniden muayene edilen Bülent Özüren’in daha önceki hekim heyeti ziyaretlerinde olduğu gibi,  genel muayenesi yapılarak, sağlık durumu tespit edildi. Tıbbi etik ilkeler ve meslek örgütümüzün açlık grevi yapan kişiye yaklaşım konusundaki ilkeler çerçevesinde, durumu hakkında bilgi verildi ve daha sonraki günlerde oluşabilecek olumsuz sağlık belirtileri hakkında bilgilendirme yapılarak "aydınlatılmış onamı" alındı. Kişiye ilişkin bilgiler ilgili TTB formuna işlenerek kaydedildi.

Aynı gün çevre iller ve Çanakkale merkezden gelen 150 yakın çevre gönüllüleri ve köy halkının tamamı ile Killik Tepe’de toplantı yapıldı. Toplantıda, köylüler, çevre gönüllüleri, Bülent Özüren ve eşi, Dr. İlhan Pirinçciler ile Fatih Sürenkök konuşma yaptılar.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün TTB Merkez Konseyi adına,  köylüler, köy muhtarı,  kitle örgütleri, açlık grevi yapan yurttaş ve ailesine hitaben yaptığı konuşma, duygudaşlık, direnme ve mücadele gücü açısından etkili oldu.

Kazdağı ve yöresinde onlarca ruhsat, binlerce sondaj sahasında, daha sondajlar aşamasında yüzbinlerce ağacın kesilmesine, yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesine, bebeklerin ve hayvanların hastalanmasına yol açan vahşi madencilik uygulamaları karşısında, yıllarca sürdürülen karşı duruş ve mücadele direncine, yurttaş Bülent Özüren’in yaktığı kıvılcım ve çoban ateşi, Tanrılar Tanrısı Zeus’un Troya Savaşı’nı izlediği Kazdağı’na gözleri bir kez daha çevirdi.

Kazdağı ve yöresi sizleri çığlık atıyor ve sizleri çağırıyor.

Çanakkale Tabip Odası Çevre Sağlığı Komisyonu adına

Dr. İlhan Pirinçciler