Behçet Aysan Şiir Ödülü

22.05.2007

BASIN AÇIKLAMASI

Türk Tabipleri Birliği 2 Temmuz 1993"te Sivas Madımak"ta yitirdiğimiz Şair Dr.Behçet Aysan ve 36 insanımızın anısına Şiir Ödülü vermektedir. Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir Ödülü"nün bu yıl onüçüncüsü verilecektir.

  • Ödüle 2006 Ocak ayından itibaren yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir.
  • Ödüle son katılma tarihi 15 Eylül 2007"dır.
  • Ödüle, kişiler kitap ve dosya ile kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.
  • Ödül için gönderilen yapıtlar açıklanmaz; yalnızca ödül kazananlar duyurulur.
  • Ödül kazanan yapıt 2007 yılı Kasım ayında açıklanır.
  • Ödüle aday olacak şairler, adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte kitaplarını (8 adet) ya da şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez Konseyi, GMK Bulvarı, Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4. Maltepe, 06570 Ankara adresine göndermelidir.

Behçet Aysan Şiir Ödülü ile ilgili daha geniş bilgi almak için; Türk Tabipleri Birliği Web Sitesine "http://www.ttb.org.tr" veya Türk Tabipleri Birliği GMK Bulvarı, Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 06570 Maltepe/Ankara" adresine, Tel:0 312 231 31 79(pbx), Faks:0 312 231 19 52-53"e başvurulabilir.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ