Dünya Çocuk Hakları Günü Yaklaşırken:

“Senin Sandığın Yok mu, Hadi Bakalım Git Kendine Sandık Al!”

Dünya Çocuk Hakları Günü yaklaşırken, Sağlık Bakanı’nın çocuk hakları konusunda yanlış ve duyarsız tutumuna ilişkin bir haber basında yer aldı. Yaşanan olay Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne imza atmış bir ülke olarak ülkemizin, çocuk  hakları açısından henüz oldukça geri kaldığını yeniden ortaya serdi. Sağlık Bakanı’nın  bir gezi sırasında, yanına yaklaşan  10 yaşındaki bir çocuğa ayakkabılarını boyatması ve ona para vererek, kendisine bir boyacı sandığı almasını önermesi, bunu çocuğu “desteklemek” adına yapması çok çarpıcıdır.

Söz konusu olay ülkemiz politikalarını yürütmek durumunda olan, çocuk haklarını işletmesi ve davranışları ile topluma model olması beklenen, dolayısıyla da bu haklar konusunda çok  ciddi bir  farkındalık ve bilinç taşıması gerekli olan bir politikacının yaklaşım yanılgısını göstermektedir. Ancak bu durumu, yalnızca kişisel bir yanılgı, bir tutum yanlışlığı olarak ele almak fazlasıyla indirgemeci bir bakış açısı olacaktır.

Yerinin okul ve ev ortamı olması gereken bir çocuğun, yaşı ve gelişim düzeyi dikkate alınmaksızın, ayakkabı boyacılığı yapmasını destekler tarzda davranılması, çocukların  sokakta bu tür işlerde çalıştırılmaması koşulunun göz ardı edilmesi, çocuk ihmali ve istismarına doğrudan ortak olmaktır. Küçük çocukların sokakta çalıştırılmasını doğal karşılama, bu konuyla ilgili gerçek bir farkındalık içinde olmama hali mevcuttur. Bu durum doğal olarak çocuk savunuculuğu ve çocuğu koruma adına gerekli olan yapılanmayı geliştirememe ve “çocuk hakları” konusunu çağdaş bir platformda ülke politikalarına taşıyamamayı beraberinde getirecektir.

Bu bağlamda politika uygulayıcılarının “çocuk hakları” konusuna, bilimsel gerçekleri dayanak alan, çağdaş ve evrensel doğrulardan yola çıkarak oluşturulmuş bir politik düzenleme ile yaklaşmaları gerekmektedir. Çocuklarla ilgili tutumlara doğru özümsenen bu yaklaşımların yansıması uygun olacaktır.

TTB Merkez Konseyi

TTB Çocuk İstismarı ve İhmali Duyarlılık Grubu