Kadın Emeği Platformu Tüm Kadınları Foruma Davet Ediyor

alt

"AKP'nin İstihdam Paketi: Kime Müjde!"

Ekim ayı başında basına yansıyan Kadın İstihdamı Paketi kadın örgütlerine ve sendikalara sorulmadan kapalı kapıla ardında hazırlanıyor. Basına yansıdığı kadarıyla doğum izinlerinin artacağı, kadınlara doğum sonrası, yarı zamanlı çalışıp tam maaş ve prim ödemesi yapılacağı, kadınlara pek çok seçenek sunulacağı ve bu paket sayesinde kadınların istihdama katılacağı savunuluyor.

Ancak 11 yıllık AKP iktidarı boyunca uygulanan politikalardan yaşayarak gördük ki, asıl amaç nüfusun genç kalması, sermayenin uzun vadede ucuz işgücü kaynağının garanti altına alınması ve kadın emeğinin daha da ucuz ve güvencesiz biçimde piyasaya sunulması. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in "... Herkes rahat olsun. Paket açıklandığı zaman önce iş dünyası ve özel sektör bize teşekkür edecek..." sözleri yasanın aslında tamamen sermayenin çıkarları gözetilerek hazırlandığını gösteriyor.

Hazırlanan pakette kadınların payına evdeki eş, çocuk ve yaşlı bakımını aksatmadan ucuz, esnek ve güvencesiz, sendikasız çalışmak düşüyor. Özel İstihdam Büroları aracılığı ile kadın emeğinin sömürülmesi meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Bu nedenle DİSK-KESK-TTB'nin çağrısıyla birçok kadın örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinden kadınların bir araya gelerek oluşturduğumuz "Kadın Emeği Platformu" tüm kadınları foruma davet ediyor.

Yasanın çıkması halinde çalışma hayatında karşımıza çıkacak zorluklar, engeller, hak gaspları ve mücadele yöntemlerini konuşacağımız ve bir sonuç bildirgesiyle program açıklayacağımız forum 2 Kasım 2013 Cumartesi günü, 13:00-17:30 saatleri arasında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası salonunda yapılacaktır.

KADIN FORUMU

2 KASIM 2013, Cumartesi

SAAT: 13:30-17:30

YER: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Kurtuluş Cad. No:114 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL