Kimyasal silahlar ve gösteri kontrol ajanları Dünya Tabipler Birliği’nin Gündeminde

altDünya Tabipler Birliği Genel Kurulu 16-19 Ekim’de Brezilya Fortaleza’da gerçekleştirildi.

49 ulusal tabipler birliğinden 200’ün üstünde delegenin  katıldığı genel kurulda TTB’yi 2. Başkan Prof. Dr. Gülriz Erişgen temsil etti.

Genel Kurulda,  TTB’nin kimyasal silahlar ve gösteri kontrol ajanlarının yasaklanması ile ilgili tutum belgesi yayınlanması ile ilgili önerisi değerlendirildi.  Dr. Gülriz Erişgen, Türkiye’de Gezi Parkı olayları ile başlayan süreçte barışcıl ve meşru gösterilerde kimyasal ajanların kullanımı ile sonuçlanan ölümler, yaralanmaları aktararak TTB’nin, Dünya Tabipler Birliğinin konu ile ilgili bir tutum belgesini yayınlaması önerisinin gerekçelerini anlattı. Yapılan değerlendirmeler sonunda Türkiye, ABD, İngiltere ve Japon Tabipler Birliklerinin oluşturduğu bir çalışma grubu kuruldu ve ekte verilen tutum belgesi yayınlandı (Tutum belgesi metni için tıklayınız -Tr / En).

Toplantıda,Gezi sürecinde yaralananlara sağlık hizmeti veren gönüllü hekimler ve  tıbbi gözlem ve izlem yaparak bunları raporlar haline getiren TTB ve  tabip odaları üzerine baskılar konusunda sunum gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmelerde olağanüstü durumlarda mesleki ve etik değerlerin korunmasının önemi ve zorlukları, meslek örgütünün rolünün önemi dile getirildi. Dünya Tabipler Birliğinin ve dünya hekimlerinin bu tür sorunlar yaşanan ülkelerde ulusal birliklere destek olmasının çok önemli olduğu ve TTB’nin mücadelesinde her tür desteğin verilmesi gerektiği vurgulandı.

WMA Konsey Başkanı Dr. Haikerwal gerek Gezi sürecinde gerekse kanun hükmünde kararnamelerle mesleki bağımsızlığı kısıtlama girişimlerinde Dünya Tabipler Birliği ve TTB işbirliğine dayalı yayın ve toplantılarla ilgili bilgi verdi.

Genel Kurulda; Helsinki Deklarasyonun revizyonu, Suriye’ de sağlık hizmeti sunumunda zorlukların giderilmesi, tıbbi uygulamaların kriminalizasyonu, yurtdışında çalışan hekimler konularında değerlendirmeler yapılarak rapor ve tutum belgeleri yayınlandı.

Uganda Tabipler Birliğinde Dr Margaret Mungherera  2013/14 WMA Başkanı olarak görevine başladı. 2014/15 döneminde başkanlık yapmak üzere Fransız Tabipler Konseyinden Dr. Xavier Deau seçildi.