Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimi Skandalı

altBalıkesir Tabip Odası tarafından hazırlanan raporda Balıkesir  Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve tıp eğitiminde yaşanan sorunlara dikkat çekildi.

Türk Tabipleri Birliği’nin 2010 mezuniyet öncesi tıp eğitimi raporuna göre; Türkiye"de 1980’li yıllardan başlayarak her on yılda bir, tıp fakültesi sayısı yaklaşık 2 katı artırılmıştır. Yeni açılan tıp fakülteleri ile birlikte bu sayı 2010 yılında 74’e yükselmiştir. Öğrenci sayısı ise 40 bine ulaşmıştır. Bu fakültelerden biri de 2006’da kurulan Balıkesir Tıp Fakültesidir.

Balıkesir Tıp Fakültesi:

1.  Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesindeki 50 yataklı geçici hastanede sağlık hizmeti ve eğitim binaları ile, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dersliklerinde tıp eğitimi vermektedir. Morfoloji Binası henüz proje aşamasındadır. En az 3 yıl sürmesi beklenmektedir. 200 yataklı yeni hastanesinin 2014 yılı içinde tamamlanacağı ifade edilmektedir.

2.   Tıp Fakültesinde; Dönem I:  97 , Dönem II: 76  ,Dönem III: 53 ,Dönem IV: 59 ,Dönem V: 35  olmak üzere toplam 320 tıp öğrencisi vardır.  2009’da alınan ilk öğrenciler (41), 2013-2014 eğitim öğretim yılında, 5. sınıftalar (35) ve ilk mezunlarını 2015 Haziranında verecektir.

3.  Halen 17 Profesör (1’i ücretsiz izinli), 12 Doçent ve 29 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 58 öğretim üyesi var.  13 anabilim dalı hiç yok, 9 anabilim dalında tek öğretim üyesi var.  Ayrıca, 5 adet tıpta doktara/uzmanlık veya doçentliği olmayan öğretim üyesi vardır.* (Bu konuda TTB’ye Balıkesir Tabip Odası olarak başvurulmuştur.)

4.  Dönem V öğrencileri programa göre pediatri stajını (3 Şubat 2014) nerede alacaktır? Çünkü, pediatri anabilim dalında hiç öğretim üyesi yoktur. 2009 yılında eğitime başlayan tıp fakültesinde, pediatriye neden hala öğretim üyesi alınmamıştır? Yine Dönem V’te başlayan Dermatoloji (9 Eylül 2013), Çocuk Cerrahisi (4 Kasım 2013), Göğüs  Cerrahisi (2 Aralık 2013) stajları öğretim üyesi olmadan nasıl yapılacaktır?

5.  Ayrıca, fakültede, akademik işleyişi felce uğratan hukuk tanımaz uygulamalar devam ediyor. Eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin değiştirilmesi ve yönergenin çıkarılması gerekmektedir. 2547 sayılı kanuna ve ilgili yönetmeliklere göre yapılması gereken Fakülte Akademik Genel Kurulu ve Eğitim Kurulları yapılmıyor. Fakülte Kurulu’na öğretim üyesi temsilcisi seçimleri yapılmıyor (1 Prof, 1 Doç). Eğitimin koordinasyonu, toplanmayan kurullar, hukuki dayanağı olmayan Başkoordinatör (!) ataması ve uygulamaları ile fiilen kaosa sürüklenmektedir.

Biliyoruz…    Sorumluluklarımız var…

 • Öğrencilerimiz nasıl iyi bir tıp eğitimi alacak?
 • Nasıl iyi hekim olacak?
 • Bu şekilde mezun olursa nasıl halkına sağlık hizmeti verecek?

Balıkesir Tabip Odası olarak, sorumlulukarımızı yerine getirmek için 14 Mart Tıp Haftası programı çerçevesinde 23 Mart 2013’de “HERKESE SAĞLIK HAKKI” panelinde, “Nasıl Bir Balıkesir Tıp Fakültesi istiyoruz” diye oturum gerçekleştirdik. Panele tüm ısrarlı davetimize rağmen üniversite yönetimi ve tıp fakültesi yönetimi gerekçesiz olarak katılmamışlardır.

BAÜ Tıp eğitiminin bu kısır döngüden çıkabilmesi için;

 • Üniversite yönetimi, asli görevi olan akademik ortamın geliştirilmesi için nitelikli bilimsel eğitimi sunacak akademisyenlerin üniversitemize gelmesinin önünü açmalıdır. Tek tip kadrolaşma “ufuksuzluğu” yerine; başvuran nitelikli öğretim üyelerine acilen kadro açılmalıdır.
 • Üniversiteyi ve tıp fakültesini yönetenler, eleştiri ve öneri getiren akademisyenlere ve kurumlara karşı “hasmane tutum” alacağına, asli görevi olan akademik eğitimin ve ortamın demokratik ve katılımcı nitelik kazanarak, geliştirilmesine ve iyileştirilmesine çaba harcamalıdır.
 • YÖK yasasının anti-demokratik maddeleriyle üniversiteyi ve tıp fakültesini yönetme kolaylığına son verilmelidir.
 • Akademik kurulların toplantıya çağrılmaması yasaya ve ilgili yönetmeliklere aykırıdır. Fakülte yönetiminin, görüş almaktan, eleştirilmekten çekindiği için çalıştırmadığı Fakülte Akademik Genel Kurulu ve Eğitim Kurulları derhal toplantıya çağrılmalıdır. Üniversite Rektörünü denetim görevini yapmaya davet ediyoruz.
 • Balıkesir Tabip Odası-Üniversite ve Tıp Fakültesi ilişkisinin yaptığımız her başvuruya “uygun görülmemiştir”  yaklaşımından öteye taşınması gerekmektedir.
 • Eksik bir tıp eğitimi, herkesin karşı çıkması gereken bir durumdur. Tıp öğrencilerimizin eğitimi için gerekli asgari öğretim üyesi, diğer personel, derslik, laboratuvar, kütüphane gibi gereksinimleri gecikmeden mutlaka karşılanmalıdır.
 • Gelecek eğitim-öğretim yılının sonunda bu öğrencilere diplomalarını verirken kendimizi iyi hissedecek miyiz? Öğrenciler tümüyle kaderlerine terkedilmişlik duygusu içindedir, bu durum seyredilerek geçiştirilecek bir vaka değildir. 
 • Görmezden geldiğimiz bu eksik tıp eğitimin kurbanları olmak istemiyorsak; birinci dereceden sorumlu olanları, Balıkesir kamuoyunu ve tüm yurttaşlarımızı kendi kaderine terkedilen BAÜ Tıp Fakültesi’ne aktif bir şekilde sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Çok geç olmadan!

Sorumluluk hepimizindir.

BALIKESİR TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

 

 

TABLOLAR : BAÜ TIP FAKÜLTESİ GÖSTERGELERİ

HİÇ ÖĞRETİM ÜYESİ OLMAYAN ANABİLİM DALLARI VE YAN DALLARI

Temel Tıp Bilimleri

Dahili Tıp Bilimleri

Cerrahi Tıp Bilimleri

Biyofizik

Acil Tıp

Çocuk Cerrahisi

Tıp Eğitimi

Aile Hekimliği

Göğüs Cerrahisi

Tıp Tarihi ve Etik

Çocuk ve Ergen

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 
 

Dermatoloji

 
 

Enfeksiyon Hastalıkları

 
 

Nükleer Tıp

 
 

Radyasyon Onkolojisi

 
 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 
 

Yenidoğan, Nefroloji,

Çocuk Nörolojisi

 
 

Allerji, Kardiyoloji, İmmünoloji

 
 

Hematoloji,

Endokrin ve Metabolizma

 
 

Romatoloji, Onkoloji

 
 

İç Hastalıkları Yan Dalları

 
 

Endokrin ve Metabolizma

 
 

İmmünoloji, Hematoloji

 
 

Romatoloji, Onkoloji

 

 

TEK ÖĞRETİM ÜYESİ OLAN ANABİLİM DALLARI

Dahili Tıp Bilimleri

Cerrahi Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Patoloji

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Kalp ve Damar Cerrahisi

Halk Sağlığı

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Nöroloji

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Tıbbi Genetik