Basın Açıklamasına Katılmak Suçu Beraat Etti!

altBalıkesir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.Muhammet Can katıldığı basın açıklaması nedeniyle 14 sendika ve meslek odası yöneticisiyle beraber 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandı.

10 Ekim 2013 günü Balıkesir Adliyesinde 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davayı izlemeye çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisiyle birlikte Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr.Fatih Sürenkök ve  Dr.Osman Öztürk ile TTB Avukatı Mustafa Güler katılmışlardır.

 

BASIN AÇIKLAMASINA KATILMAK SUÇU BERAAT ETTİ!

Balıkesir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.Muhammet Can katıldığı basın açıklaması nedeniyle 14 sendika ve meslek odası yöneticisiyle beraber 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandı.

Balıkesir ilinde demokratik kitle örgütleri tarafından, Türkiye genelinde sendikalar ve meslek örgütlerine yönelik anti-demokratik gözaltı uygulamalarını protesto etmek amacıyla, 3 Nisan 2013 tarihinde basın açıklaması yapılmıştı. Basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle Dr.Muhammet Can’ın da içinde bulunduğu 14 sendika ve meslek örgütü yöneticisine 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıldan 3 yıla kadar dava açılmıştır.

2013 Türkiye’sini artık gençlerin ateşlediği “Gezi Parkı” sonrası süreç için, anti-demokratik uygulamalara her daim örnek teşkil etmesi yüzünden “yalan-entrika-karalama” üçlemesine dayalı karanlık bir dönem olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.Ali Çerkezoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan hekimleri sindirme operasyonu diğer illerde de sürecek gibi görünüyor. Ne yazık ki, 12 Eylül dönemini aratmayan bu uygulamalarda, her türlü barışçıl eylem, basın açıklaması veya basın açıklamasına katılmak “suç” olarak nitelendirilmektedir. Haziran 2013 sonrası polis takibiyle yürütülen operasyonlar ve soruşturmalarla birlikte, savcılıklar da her yerde ceza davalarını peş peşe açmaya başlamışlardır.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu akıl tutulması ve hukuk dışı uygulamalardan bir an evvel çıkabilmesi en büyük isteğimizdir. İleri demokrasi vaadiyle yola çıkanların sonuçta, kendilerini desteklemeyenlere bu hakkı tanımamak gibi “keyfi hukukları” olduğu aşikardır.

Odamızın  Genel Sekreteri Dr.Muhammet Can’a karşı açılmış olan bu davanın hukukla, adaletle, ileri demokrasi iddiasıyla ilişkisini kuramıyorduk.

10 Ekim 2013 günü Balıkesir Adliyesinde 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davayı izlemeye çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisiyle birlikte Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr.Fatih Sürenkök ve  Dr.Osman Öztürk ile TTB Avukatı Mustafa Güler katılmışlardır.

10 Ekim 2013 günü saat 09.30’da başlayan dava Balıkesir Adliyesinde 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde ilk oturumda beraatle sonuçlanmıştır. Böylelikle basın açıklamasına katılmak suç olmaktan çıkmış oldu ve demokrasimiz de leke almakdan kurtulmuş oldu.

BALIKESİR TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU