Gezi Parkı Olayları, Polis Şiddeti ve Sağlık Konuları Avrupa Konseyi’nde Değerlendirildi

altGezi Parkı olaylarında yaşanan polis şiddeti, yaşam hakkı ihlalleri, sağlık sorunları ve önerileri görüşmek üzere Ethem Sarısülük’ün avukatı Kazım Bayraktar, Türk Tabipleri Birliği adına Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Taksim Dayanışması sözcüsü Mücella Yapıcı, İnsan Hakları Derneği adına Cengiz Mendillioğlu ve Ethem Sarısülük’ün kardeşi Mustafa Sarısülük’ten oluşan bir heyet Avrupa Konseyi’nde görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyet; Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı İngiliz Parlamenter Christopher Chope, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Liberal Grup Başkanı Anne Brauser, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi İzleme Komitesi Türkiye Raportörü Josette Durrieu’nun asistanı Sylvie Affholder ile görüştü. Görüşmelerde meşru ve barışçıl eylemlere yönelik polis şiddeti, yaşam hakkı ihlalleri, Ethem Sarısülük’ün öldürülmesi ile ilgili açılan davada yaşanan sorunlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine doğrudan başvuru nedenleri iletildi. Türk Tabipleri Birliği’nin Gezi sürecinde gaza maruz kalan, hastalanan, yaralanan, gözünü yitiren ve ölenlerle ilgili verileri paylaşıldı. Gösteri kontrol ajanları diye tanımlanan kimyasalların kullanılmasının yasaklanması talebi iletildi. Gönüllü sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarına, hekimlere, tıp öğrencilerine yönelik baskılar aktarıldı.

Avrupa Konseyi’nde yapılan basın toplantısında Gezi sürecindeki sağlık ve yaşam hakkı ihlalleri, gaz maruziyetinin sağlık etkileri, TTB’ye ve mesleki bağımsızlığa yönelik baskı ve müdahaleler dile getirildi, Ethem Sarısülük davasına Avrupa Konseyi’nden dış gözlemci davet edildi.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi