Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı

altGüney İlleri  Tabip Odaları Toplantısı, 05 Ekim 2013 tarihinde Adıyaman Tabip Odamızın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr. Özdemir Aktan ile  TTB Merkez Konseyi Üyeleri Dr. Zülfükar Cebe ve Dr. İsmail Bulca toplantıya merkezi düzeyde katılım sağlamışlardır.

Toplantıya Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana-Osmaniye, Hatay, Adıyaman ve Mersin tabip odalarından yönetici ve aktivistler katılmışlardır.

Toplantıda;

1-     Taksim Gezi Direnişi ve Sağlıkçılara Uygulanan Şiddet

2-     Son Torba Yasalarının Sağlık Alanındaki Alana Yansımaları  

3-     Özelde Çalışan Hekimlerin Sorunları

4-     Kimyasal Savaşlarda Alınması Gereken Tedbirler

5-     Suriye’ye Yapılması Düşünülen Saldırı Hakkında Görüşme

başlıklarında yapılan sunular sonrası katılımcılar  Türkiye sağlık ortamı ve sağlığı etkileyen temel etmenlerden olan toplumsal barış ve olası Suriye savaşı ile gelişecek sorunların topluma yansıması hakkında görüşler dile getirilmişlerdir.