Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı

altEge Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı, 28 Eylül 2013 tarihinde Aydın’da yapıldı. TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi Üyesi Zülfikar Cebe ve Fatih Sürenkök’ün de bulunduğu toplantıya Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak’tan tabip odası yöneticileri katıldı.

Toplantıda, performans sisteminin olumsuz etkileri üzerinde durularak çalışma barışını bozan, adaletsizliği ve iş yükünü artıran, mesleki doyumu ve gelir memnuniyetini azaltan performans sistemine karşı mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi. Toplantıda, Kamu Özel Ortaklığı, sağlık alanında yaşanan şiddet, savaş, v.b. konular da ele alındı.