TUS soruları açıklanmalıdır

altTUS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hekimlerden yoğun itirazlar da yükseldi.

Pek çok hekim, sınav sonuçlarının kendi hesabının çok dışında olduğunu vurgulayarak kağıdının yeniden okunmasını talep etmiş; gerekli değerlendirmeyi tam olarak yaparak hak aramalarını engelleyen, sınavın soru ve yanıtlarının açıklanmamasına isyan etmiştir.

ÖSYM son çıkan Torba Yasa’nın bir hükmüyle sınav soru ve yanıtlarını gizleme hakkını elde ettiğini düşünüyor. Gerçekten de 2 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Torba Yasanın bir maddesi ile ÖSYM tarafından yapılan sınavların soru ve yanıtları Bilgi Edinme Kanununun kapsamı dışına çıkartılmıştır.

Bu Yasa görüşülürken Türk Tabipleri Birliği, ÖSYM tarafından yapılan sınavların önemine dikkat çekerek soru ve yanıtlarının açıklanmasının Kurum’un denetimi bakımından gerekli olduğunu, bireylerin hak arayabilmeleri için de idari işlemin bilinmesi gerektiğini ifade etmiş; Yasa’nın Meclis’te kabul edilmesinden sonra da bir basın açıklaması (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/torbayasa-3941.html) ile görüşlerini paylaşmış, konunun aktarılması için Cumhurbaşkanından da randevu talep edilmiştir. Ne yazık ki bu randevu verilmemiş, yasa aynen onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.

Şimdi, bu Yasa’nın uygulamada yarattığı sorunu yaşıyoruz. Adaylar sınav sonucunu değerlendirebilmek için soru ve yanıtlara erişmeye çalışıyor. ÖSYM ise sınav kitapçığını, her sayfasında sadece bir soru bırakıp kalanını silerek yayınlıyor. Bir yandan da, yaygın olarak, adayların sınav sonucunun hatalı hesaplandığı iddiaları mevcut.

Türk Tabipleri Birliği tarafından ÖSYM‘ye yazılan bir yazı ile adayların sınav sonuçlarının ivedilikle yeniden hesaplanması ve TUS sorularıyla yanıtlarının açıklanması talep edilmiştir.