'Göçmenler ve Sağlık Hakkı' Çalıştayı İstanbul'da yapıldı

altİstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu ve Göçmen Dayanışma Ağı tarafından “Göçmenler ve Sağlık Hakkı” konulu bir çalıştay düzenlendi.

İstanbul Tabip Odası’nda 29 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen çalıştaya, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af Örgütü, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Sınır Tanımayan Doktorlar, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastane Birliği Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi, TOHAV, Göçmen Dernekleri temsilcileri ile TTB Merkez Konseyi ve İzmir Tabip Odası temsilcileri katıldı. Çalıştayda 110’un üzerinde konuşmacı ve katılımcı yer aldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören; göçmen ve mültecilerin sağlık hakkı konusunda son derece duyarlı olduklarını, Suriye’de yaşanan savaş ve ülkemize yansımalarını kaygıyla izlediklerini, bu amaçla geçtiğimiz günlerde Nusaybin’de Suriye sınırında bu kaygılarını bildiren bir basın açıklaması yaptıklarını hatırlattı.

Çalıştayda, göçmen ve mülteci kavramı, yasal mevzuat tartışıldı ve geçici göçmenlerin ve Avrupa ülkeleri dışından gelen mültecilerin başta sağlık hakkı olmak üzere temel haklardan mahrum bırakıldıkları, Suriye’den gelen mültecilere mevcut yasaların hiç bir hak tanımadığı, yetkililerin mevcut yasal boşluğu gidermek için  'misafir' gibi, uluslararası terminolojide yeri olmayan tanımlamalar yaptığı aktarıldı. Çalıştay raporu ise önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.