TTB Kollar ve Komisyonlar Toplantısı Yapıldı

alt

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kollar ve Komisyonlar toplantısı, 22 Eylül 2013 tarihinde TTB"de yapıldı.

Toplantıda, sağlık alanındaki gelişmeler, TTB faaliyetleri, kol ve komisyonların çalışmaları değerlendirildi. Toplantıya birçok ilden temsilci katıldı. Toplantı, Aile Hekimliği Kolu, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Toplum Hekim Dergisi,  Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, Pratisyen Hekimler Kolu, Genel Pratisyenlik Enstitüsü, Şiddet Çalışma Grubu, Sağlık Politikaları, Özel Hekimlik, Halk Sağlığı, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu ve Kadın Hekimlik Kolu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.