Tabip Odaları Marmara Bölge Toplantısı Yapıldı

altTabip Odaları Marmara Bölge toplantısı, 14 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bölge toplantısına, Kırklareli ve Sakarya Tabip Odaları mazeretleri sebebiyle katılamazken, 7 tabip odasından yönetim kurulu üyeleri hazır bulundular.

Toplantıda,  Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hekimlere ve sağlık hizmetine etkileri, “Gezi Süreci” ve ülkenin demokratikleşme sorunları ele alındı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören’in başkanlık ettiği toplantıda; sağlıkta hız kesmeyen şiddetin çalışma ortamını ve barışını son derece zedelediği de vurgulandı ve yürütülen mücadelenin güçlendirilmesi, ivme kazandırılması gerektiği dile getirildi.

Toplantıda, Gezi sürecinin öğrettiklerinden yola çıkılarak, olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri alanının yeniden örgütlenmesi için çalışma yürütülmesinin önemine değinildi, bu alanda hekimlere yönelik temel eğitim verilmesi kararlaştırıldı ve savaş iklimi sebebiyle hekimler ve tabip odalarının barış çağrısını gündemde tutmasının önemine vurgu yapıldı.