Sağlıkta Şiddete Hayır!

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durmuyor.

TTB tıpta uzmanlık denekleri ile birlikte konuya dikkat çeken kamu spotu hazırlıkları yapıyor. İlk kamu spotumuz Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun 03.09.2013 tarihli toplantısında kabul edildi.

İçerisindeki görüntülerden kamu spotu oluşturulan videomuzu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi