Anestezi Çalışanlarının Mesleki Risk Durumlarının Değerlendirilmesi Yönünde Oluşturulan Komisyon İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

 

altTTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı (SÇS) Çalışma Grubu etkinlikleri çerçevesinde anestezi uzmanı hekimler, teknisyen ve hemşirelerinin özellikle son yıllarda yaşadığı olumsuz olaylar sonucu oluşturulan komisyon ilk toplantısını 18 Ağustos 2013 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nda yaptı. Komisyon durum değerlendirilmesi ile birlikte çalışma programını yaptı.

Komisyon TTB SÇS Çalışma Grubu, Türkiye Psikiyatri Derneği,  Türkiye Anestezi Uzmanları Derneği, Türkiye Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği temsilcilerinden oluşmaktadır. Anestezi çalışanlarının mesleki riskleri konusunda her türlü bilgi ve belgenin yanı sıra kişisel ya da kurumsal desteğe açık olduklarını belirten komisyon alan araştırması, grup ve bireysel görüşmeler yöntemlerini de kullanacağı çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedeflemektedir.

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi