AHEF Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden TTB’ye Ziyaret

alt2 Ağustos 2013 günü AHEF Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey’ini ziyarete gelmiş ve ortak bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda başta son dönem gündemde olan acil nöbetleri olmak üzere aile hekimlerinin sorunları ele alınmıştır.

Toplantıda TTB, TAHUD ve AHEF olarak aile hekimleri ile ilgili süreçleri ortaklaşa değerlendirip etkinlik-eylem planları yapmaya karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi