Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi alanların kadrolarıyla ilişkilerinin sürdürülmesi hakkında YÖK'e yazı yazıldı

alt01.02.2013 tarih ve 2013.01.135 sayılı Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe ek madde düzenlemesi yapılarak 2547 sayılı Kanunun 50.maddesinin (d) fıkrası uyarınca atanmış olup, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içerisinde uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayanların, araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişkilerinin üç ay süreyle devam edeceğine karar verilmiştir.

Ancak bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmamış olması, madde hükmünün uygulanmasında duraksamaya neden olmaktadır. Anılan kararın üniversitelerce uygulanamaması nedeniyle, uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişkileri derhal kesilmekte, zorunlu hizmet atamasına kadar geçen sürede meslektaşlarımızın bir başka yerde çalışmalarına da olanak tanınmadığından, mağduriyetleri söz konusu olmaktadır.

Bu nedenle Yükseköğretim Kurulu’na yazı yazılarak yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi için ivedilikle gereğinin yapılması istenmiştir.

YÖK’e yazılan yazı için tıklayınız.