STED Türk Tıp Dizini’nde

altTürk Tabipleri Birliği"nin birinci basamak hekim insangücü eğitimine yönelik 22 yıllık yayını Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), 2012 başı itibariyle TÜBİTAK Türk Tıp Dizini"nde yer almaktadır. 

Dergide, birinci basamak hekim ve diğer sağlık personelinin  inceleme ve araştırmaları yayımlanmakta, ayrıca birinci basamak hekimlerinin sürekli eğitim ve mesleksel gelişimine yönelik yayınlara yer verilmektedir. Derginin yazım kurallarına www.ttb.org.tr/STED adresinden ulaşılabilir.