Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Görüşmesi

altSağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı:

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Görüşmesi

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu bu gün saat Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı 25.06.2013  saat 15.30’da  Sağlık Torba Kanun Tasarısını görüşmek üzere toplandı.

Komisyon toplantısına Sağlık Bakanı’nın tasarıyı sunuşu ile başlandı. Sağlık Bakanı Anayasa Mahkemesinin iptal kararları nedeniyle doğan boşluğu gidermek üzere tasarının hazırlandığını, 1 Temmuz tarihine kadar ivedilikle yasalaşması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanını sunuşundan sonra Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan’a  söz verildi.

TTB Başkanı Aktan tarafından daha önce bütün ilgililerle ve kamuoyu ile paylaşılan TTB görüşlerine atıfta bulunarak özetle;

  • Ruhsatsız sağlık kuruluşu açılması ve yetkisiz kişi çalıştırmaya ilişkin hapis ve para cezalarının suç ve ceza politikası açısından kabul edilemez olduğunu, böyle bir maddenin hangi toplumsal ihtiyaçtan doğduğunun anlaşılamadığını,  zaten izin almadan sağlık kuruluşu açılmasının idari para cezasının, hekim olmadan sağlık hizmeti vermenin ise hapis cezasının 1219 sayılı Yasada düzenlenmiş olduğunu, bu haliyle tasarı maddesinin depremde, olağanüstü hallerde gönüllü verilen sağlık hizmetlerini, iyi hekimliği cezalandırmak için hazırlanmış gibi göründüğünü, bundan vazgeçilmesini,
  • Hekimlere, Sağlık Personeline Anayasa Mahkemesinin ikamet mecburiyetini  iptal etmesinin ardından, aynı sorunlu düzenlemenin üstelik genişleterek getirilmesinin uygun olmadığını, bu haliyle tatilde, izinde, nerede olursa olsun hekimlerin çağrıldığında gelmek zorunda olduğu gibi temel hakları ihlal edecek kapsamı belirsiz bir yetkinin Sağlık Bakanlığı’na verilmemesi gerektiğini,
  • “Tam gün” adı altındaki düzenlemelerin  4 yıldır hekimlerin ve toplumun gündemini meşgul ettiğini, Türk Tabipleri Birliği ve hekimlerin önerilerini dikkate almadan yapılan düzenlemelerin tıp eğitimini, bilimsel araştırmaları, sağlık hizmetini daha da kötüleştirdiğini, üniversitelerin sağlık hizmeti sunan kuruluşlara dönüştürüldüğünü,  Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun görev geldikten sonra hekimlerle barışma sözü verdiğini, ancak bu süreçte onun da eski Sağlık Bakanından farklı davranmadığını, Anayasa Mahkemesi kararlarına, hekimlerin düşüncelerine hürmet etmeden yapılan bu düzenlemelerin ne hekimlere ne de topluma bir fayda sağlamayacağını, özveri ile çalışan hekimlerin ve öğretim üyelerinin daha fazla küstürülmemesi gerektiğini,
  • Yurtdışında öğrenim gören ya da yurt içinde öğrenim görüp de yurt dışında iki yıl hekimlik yapan hekimlerin zorunlu hizmetten muaf tutulmasına ilişkin düzenlemenin, diğer hekimler yönünden ciddi bir mağduriyet doğurduğunu,  zorunlu hizmetin bütünüyle kaldırılması gerektiğini, bunun yerine bir gruba ayrıcalık tanınmasının, vicdanen de ahlaken de kabul  edilemez olduğunu,
  • Mesai sonrası işyeri hekimliği alanında getirilen yeni düzenlemelerin kurum hekimlerini mağdur edeceğini, bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini,

Tasarının üzerinde bütün sağlık meslek ve emek örgütlerinin görüşlerinin alınarak ve sağlıklı bir biçimde çalışılarak biçimlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Tasarının görüşülmesi gece yarısına kadar sürmüş, madde görüşmelerine geçilmiş, 8. Maddeye kadar hemen hiçbir değişiklik olmadan aynen kabul edilmiştir. Görüşmelere bu gün saat 14.00’de devam edilecektir.