Dünya Tabipler Birliği de TTB 63. Büyük Kongresi’ne katılıyor

alt63. Büyük Kongremizde; Sağlık Bakanlığı ve hükümet üyelerinin Gezi Parkı ile ilgili olaylarda TTB"ye, gönüllü hekimlerimize ve öğrencilerimize yönelttiği baskılar, suçlamalar, gözaltılar ve soruşturmalar karşısında hekimlik değerlerimizi savunmak için bir araya geleceğiz.

Büyük Kongremize Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber katılacaktır.

 Dr. Kloiber mesleki bağımsızlık konusunda bir konuşma ile Kongremize seslenecektir.