Kıbrıslı Sağlık Örgütlerinden TTB'ye Destek

altKıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından ortak bir açıklama yapılarak Gezi Parkı eylemleri sürecinde gerekli sağlık hizmetini veren hekimler ve TTB’ye yönelik saldırılar karşısında dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Kıbrıs Türk Sağlık Örgütleri olarak yapılan ortak açıklamada Hipokrat yemini anımsatıldı. Ayrıca TBMM’deki kanun tasarısında meslekten men yetkisinin siyasi iradeye verilmesine yönelik düzenlemenin karşısında olunduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “Kıbrıs Türk Hekimleri olarak Türk Tabipleri Birliğinin insan ve hasta haklarını savunmak ve meslek onurumuz için verdiği mücadeleye, dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahim olaylar sırasında ölen, yaralanan, sağlığı bozulan insanlara sokaklarda, parklarda, evlerde, dükkanlarda, otel lobilerinde ve her türlü kötü şartlar altında müdahale eden sağlık hizmeti vermeye çalışan tüm meslektaşlarımızın bu onurlu davranışlarına desteğimizi bir kez daha yineler, her şartta yanlarında yer alacağımızı belirtiriz” denildi.

 

Açıklama metni için tıklayınız...