İş Cinayetleri Hız Kesmiyor-7 İşçi Metan Gazından Zehirlenerek Öldü!

altTürk Tabipleri Birliği Bodrum"da Taşeron şirkette çalışan yedi işçinin metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirmesi üzerine, Türkiye"de işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında tüm uyarılara rağmen gelinen acı noktayı tarif eden bir basın açıklaması yaptı.

 

 

İş Cinayetleri Hız Kesmiyor-7 İşçi Metan Gazından Zehirlenerek Öldü!

Bodrum’da Belediye’nin taşeroluğunu yapan Tepe - Akfen-Grubu’na ait  Atık Su Terfi İstasyonu’nda önlem alınmadan çalışan 7 işçi Metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. Makine Mühendisleri Odası’nın geçen yıl yapmış olduğu incelemelerde birçok eksikliği tespit edip bir de rapor hazırladığı tesislerde, eksikleri giderme yönünde hiçbir çalışmanın yapılmadığı gibi, Belediyenin de bu uyarıları dikkate almadığı görülmektedir. Çok büyük iddialarla çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın , aslında çalışanların sağlığını korumak bir yana, can güvenliğini bile koruyamadığı bir kez daha görülmektedir.

23 işçi çalışan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bu işletmede yasal olarak İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Mühendisi bulundurma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 30 Haziran 2013 tarihinden sonra başlayacak olan bu yükümlülüğün de erteleneceğine dair haberler gelmektedir.

Bu işletmede tehlikelere rağmen metan gazı üreme ihtimaline karşı, gaz sensörleri konularak tedbir alınmamıştır. Ayrıca çıkan gaz kokularının çevreyi rahatsız etmemesi için havalandırma bacaları kapatılmıştır. Nedense yedi metre derinliğindeki atık su dolu depoda zehirli gazların oluşabileceği şeklindeki bilimsel öngörüleri bu işletmeyi yönetenlerin dikkate alması başarılamamıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerini bir maliyet olarak görmekte ve maliyeti de mümkün olduğu kadar düşürmeyi hedeflemektedir.

Bu yasa, emek ve meslek örgütlerinin değil, sermayenin örgütlerinin talepleri dikkate alınarak çıkarılmıştır.

Bu yasa, işçilerin sağlığını ve yaşamını koruyacak önlemlerin alınmasını değil, işin sağlığını ve verimini esas almaktadır.

Bu yasa, iş kazası ve meslek hastalıklarının en önemli nedenlerinden birisinin taşeronlaşma olduğu bilinmesine rağmen, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin kendisini de taşeronlaştırmıştır.

Bu yasa ve bağlı yönetmelikleri, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği hizmetlerinin maliyetini düşürebilmek için hizmet sürelerini azaltmakta, işyerlerinde işçilerin sağlığını ve güvenliğini koruyabilecek çalışmaların yapılabilmesini engellemektedir.

Bu yasayla işçilerin sağlığı ve güvenliği piyasanın vahşi koşullarına terkedilmiştir.

Ostim’deki, Zonguldak-Kozlu"daki, Gaziantep’teki ve daha birçok yerdeki toplu cinayetlere yeni bir toplu cinayet daha eklenmiştir, ne yazık ki bu şartlarda yenilerinin eklenmesi de kaçınılmazdır.

AKP Hükümetini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını bir kez daha uyarıyoruz;

Yasanın çıkartılmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen iş kazaları toplu cinayetlere dönüşerek hız kesmeden devam etmektedir.

Meslek hastalıkları tespit dahi edilememekte, binlerce işçi sahip olduğu meslek hastalığıyla yaşamaya, hastalığının ilerlemesine mahkum olmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği yasasını, emek ve meslek örgütlerinin uyarıları, çalışanların sağlık ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlemezseniz, bu cinayetler katlanarak devam edecektir.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ