Dünya Tabipleri Birliği’nden Başbakan’a 2. Mektup

altSağlık Hizmeti Sunumunun Tehdit Altında Olması Kabul Edilemez

Başbakan Erdoğan’a, Türkiye’deki eylemlerde protestoculara emniyet güçleri tarafından aşırı güç kullanımına ilişkin kaygılarını ifade eden bir mektup yazan Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Başkanı Dr. Cecil Wilson tarafından Başbakan’a yeni bir mektup daha gönderildi.
Mektupta, “DTB; sağlık hizmeti sunumunun tehdit altında bulunduğu ve bu nedenle tıbbi tarafsızlık ilkesini korumanın güçleştiğine dair ciddi kaygılar taşımaktadır. Uluslararası insan hakları hukuku, tıp etiği ve insancıl hukuk kurallarından kaynaklanan bu ilkeye göre sağlık çalışanlarının, yaralıların politik ilişkilerini dikkate almaksızın hizmet sunmalarına izin verilmelidir. Tüm taraflar tıbbi birimlere, nakillere ve çalışanlara saldırıda bulunmaktan ve onları kötüye kullanmaktan kaçınmalıdır” denildi.

 


 

11 Haziran 2013

Sayın Başbakan Erdoğan,

Size, milyonlarca hekimi temsil eden ulusal tabip birliklerinin dünya çapındaki ortak federasyonu olan Dünya Tabipler Birliği (DTB) adına yazıyorum.

Size geçtiğimiz hafta, Ankara, Adana, Eskişehir ve Gaziantep’teki protestoculara karşı aşırı güç kullanımına ilişkin derin kaygılarımızı ifade eden bir mektup göndermiştik.

DTB üyelerinden biri olan Türk Tabipleri Birliği, son günlerde, geçici revirlere çevrilen evlerde, lokantalarda ve camilerde yaralılara hizmet sunan sağlık çalışanları ve tıp öğrencilerine yönelik şiddet olayları yaşandığını bildirmiştir. Revirler dağıtılmış, Ankara’da 13 hekim ve tıp öğrencisi gözaltına alınmıştır.

DTB; sağlık hizmeti sunumunun tehdit altında bulunduğu ve bu nedenle tıbbi tarafsızlık ilkesini korumanın güçleştiğine dair ciddi kaygılar taşımaktadır. Uluslararası insan hakları hukuku, tıp etiği ve insancıl hukuk kurallarından kaynaklanan bu ilkeye göre sağlık çalışanlarının, yaralıların politik ilişkilerini dikkate almaksızın hizmet sunmalarına izin verilmelidir. Tüm taraflar tıbbi birimlere, nakillere ve çalışanlara saldırıda bulunmaktan ve onları kötüye kullanmaktan kaçınmalıdır.

Bu nedenle size, tıbbi tarafsızlık ilkesine tam olarak saygı gösterilmesi ve tüm sağlık çalışanlarının kime yardım ettiklerine bakılmaksızın korunması için çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca, barışçıl göstericilere karşı aşırı güç kullanımını acilen sona erdirme ve ifade ve toplanma özgürlüğünün güvence altına alınması çağrımızı tekrarlıyoruz.  

Dikkatiniz için teşekkür ederim.

Dr Cecil Wilson, Başkan

Dünya Tabipleri Birliği

 

Mektup için tıklayınız...