Hekimler, insanlığa hizmet etmek için ’izin’ almaz, ’emir’ beklemez

altPhysicians wait neither for ‘permission’ nor ‘order’ to serve humanity

“Sağlık” Bakanlığı, İstanbul Tabip Odamız hakkında “ACİL” bir “inceleme/soruşturma” başlattı.

Yazıda gezi parkı eylemine “yasadışı” , polis şiddeti ile yaralanan insanlara “yasadışı gösterilerde yaralanan şahıs” ,

Yaralılara acil tıbbi müdahale ile tıbbi müdahale yapılabilecek ortamları ve gönüllüleri organize etmeye ise “suç “ denilmektedir.

Sonra da gönüllü sağlık hizmetleri için neden “izin almadınız” sorusu sorulmakta, Odamızdan bu müdahaleleri yapanlar ile sağlık hizmeti verilen hastaların bilgileri ve kayıtları istenilmektedir.

Bir de şiddet nedeniyle yaralanan, sağlığı bozulan insanlara verilen hekim raporlarının “dayanağı” sorulmaktadır.

Halkımızla paylaşıyoruz ki, biz hekimler;

“Kendi yaşamımızı insanlığın hizmetine adayacağımıza bütün varlığımızla yemin ettik,

Hastalarımızın sağlığı en önde gelecek,

Bize verilmiş sırları, hastalarımızın ölümünden sonra bile saklayacağız,

Meslektaşlarımız kardeşlerimiz olacak,

Din, ulus, ırk, parti politikaları ya da toplumsal durumla ilgili değerlendirmelerin görevimizle hastalarımızın arasına girmesine izin vermeyeceğiz,

Bunlara bütün varlığımızla, özgür olarak onurumuz üzerine AND İÇTİK”

(Cenevre Bildirgesi Mesleki Bağlılık Yemini 1948)

Sayın “Sağlık Bakanına” da hatırlatırız.

Sağlık Bakanlığı yazısı için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin basın açıklaması için tıklayınız.

 


 

Physicians wait neither for ‘permission’ nor ‘order’ to serve humanity

14 June 2013

The Ministry of “Health” launched an “URGENT” investigation/inquiry targeting the İstanbul Chamber of Medicine.

In its official writing, the Ministry coins Gezi Park actions as “illegal”, people injured as a result of police violence as “persons injured in illegal actions” and urgent medical intervention as well as organizing environments and volunteers for such interventions as “crime”.

The Ministry then goes on asking the organizers of volunteer health services “why they didn’t take permission” for such interventions, together with the names and records of health volunteers and patients who were given care.

The Ministry also wants to know the “justification” and “basis” of medical reports issued for persons who were injured and suffered adverse health conditions as a result of police violence.

We want to share with our people that as physicians:

“We solemnly pledge to consecrate our lives to the service of humanity,

The health of our patients will be our first consideration,

We shall respect the secrets that are confided in us even after the death of our patients,

Our colleagues will be our sisters and brothers,

We shall not permit considerations of creed, nation, ethnicity, party politics or social standing to intervene between our duty and our patients,

We make these promises solemnly, freely and upon our honour”

(Declaration of Geneva- Professional Oath, 1948)

We remind these to the esteemed “Minister of Health”

Turkish Medical Association Central Council

Click for Ministry of Health Investigation Document