Türk Tabipleri Birliği Kamuoyunu Yanlış Bilgilendirmez, Asılsız İddialarda Bulunmaz!

alt

Hatırlanacağı üzere, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği tarafından hastanelere gönderilen form ile son günlerde yaşanılan eylemlerde polis müdahalesiyle yaralananların isimleri ile birlikte ayrı bir forma kaydedilmesi istenmiş, Türk Tabipleri Birliği ise hastanelerde eylemcilerin isimlerinin ayrı formlara kaydedilmesi uygulamasına itiraz etmişti.

Sağlık Bakanlığı ise bu konuda yurttaşların sağlığını ve hasta haklarını gözeten bir adım atmak yerine “TTB gibi bir meslek örgütünün böyle asılsız iddialarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmesi üzüntü vericidir” ifadesini kullanarak Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik ithamda bulundu.
Türk Tabipleri Birliği tarafından 11 Haziran 2013 tarihinde yapılan basın açıklamada ise “Türk Tabipleri Birliği Kamuoyunu Yanlış Bilgilendirmez, Asılsız İddialarda Bulunmaz!” denildi ve hastanelerden, gösterilerde yaralananlar için doldurulması istenen formun örneği paylaşıldı.

Basın Açıklaması
11 Haziran 2013

Türk Tabipleri Birliği Kamuoyunu Yanlış Bilgilendirmez, Asılsız İddialarda Bulunmaz!

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın Kamu Hastaneler Kurumu Genel Sekreterlikleri aracılığıyla hastanelere yazı ve formlar göndererek Gezi Parkı Gösterileri sürecinde yaralanarak hastanelere başvuranların isim bilgileriyle birlikte ayrı bir forma kaydedilmesi, bu formların genel sekreterliklere iletilmesi uygulamasına ilişkin bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayla söz konusu uygulamanın gerek göstericilerde gerekse hekimlerde oluşturduğu kaygıya dikkat çekilmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na yazılar da yazılarak kişilerin isim bilgilerinin toplanması nedeniyle yaralanan yurttaşların duyduğu kaygı dile getirilip, bunun hasta haklarına aykırı olduğu, yaralanan kişilerin bilgilerinin paylaşılıyor olabileceğinden duydukları çekince nedeniyle ihtiyaç duydukları tıbbi yardımı almaktan imtina ettikleri ifade edilmiştir. Hastaların isim bilgilerinin rızaları dışında paylaşılmaması gerektiği ve ivedilikle ilgili formlardan yaralanan yurttaşların isim bilgilerinin çıkarılması talebi dile getirilmiştir.

Hal böyleyken, ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bu konuda yurttaşların sağlığını ve hasta haklarını gözeten bir adım atmak şöyle dursun yaptığı bir açıklamayla “TTB gibi bir meslek örgütünün böyle asılsız iddialarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmesi üzüntü vericidirifadesini kullanarak Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik ithamda bulunmayı tercih etmiştir.

Hastanelerden toplanan formların bir örneği ekte bulunmaktadır. Gösterilerde yaralanan yurttaşların bilgilerinin isimleriyle birlikte ayrı formlarda kaydedildiği ortadadır. Gerisi kamuoyunun takdirine kalmaktadır.

Kamuoyu her zaman olduğu gibi son günlerde yaşadığımız süreçte de doğru sağlık bilgilerini Türk Tabipleri Birliği’nden almıştır. Türk Tabipleri Birliği güvenilirlik sınavını çoktan geçmiş, bu ülkenin yüz akı hekim örgütüdür.

Sağlık Bakanlığı’nın ise herkesin gözü önünde gerçekleşen yoğun biber gazı kullanımı, insanların bedenleri, evleri hedef alınarak gaz fişekleri fırlatılması, ölenler, gözünü kaybedenler, kafatası kırılanlar, beyin kanaması geçirenler varken, hekimler, tıp öğrencileri sağlık hizmeti sırasında gözaltına alınırken, sağlık hizmeti verilen yerlere gazlı saldırılar yapılırken, yurttaşların sağlığını ilgilendiren bu kadar ihlaller yaşanırken içinde bulunduğu derin sessizlik de ortadadır.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Hastanelerden, gösterilerde yaralananlar için  doldurulması istenen formun örneği için tıklayınız.