Dolmabahçe Camii'nde İçki İçildiği İddiaları Gezi Parkı Direnişi'ni İtibarsızlaştırmaya Yöneliktir

altTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 10 Haziran 2013 tarihinde yapılan açıklamada, Gezi Parkı Direnişi sırasında Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nde içki içildiği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Basın Duyurusu

10.06.2013

DOLMABAHÇE CAMİİ’NDE İÇKİ İÇİLDİĞİ İDDİALARI GEZİ PARKI DİRENİŞİ’Nİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA YÖNELİKTİR

Önceleri ciddiye almadık; “Olsa olsa iftira sahiplerinin fantezi dünyasını yansıtıyordur.” deyip geçtik.

Kimsenin de ciddiye alacağına inanmadık.

Sonra baktık ki bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da aynen tekrarlıyor; açıklama yapmayı gerekli gördük.

Açık olarak ifade ediyoruz:

Gezi Parkı Direnişi sırasında Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nde içki içildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır.

Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nde, 1 Haziran Cumartesi ve 2 Haziran Pazar akşamları, Camii görevlilerinin de bilgisi ve yardımlarıyla (kendilerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız), gönüllü sağlık ekiplerimiz tarafından revir kurulmuş ve polisin vahşice saldırısında yaralanan yüzlerce yurttaşımıza sağlık hizmeti verilmiştir.

Aralarında gencecik tıp fakültesi öğrencilerinin de olduğu meslektaşlarımız o korkunç koşullarda, kendi yaşamlarını da tehlikeye atarak, fedakârca insanların yardımına koşmuştur ve camii içinde hiçbir şekilde içki içilmemiştir. (İftiracılar için not düşelim: Biz hekimler görev başında içki içmeyiz.)

Gerçek bizatihi Camii görevlileri tarafından da ifade edilmişken bu iddiaları devam ettirmek; halkın direnişi karşısında uğranan ağır yenilginin dışavurumu ve Gezi Parkı Direnişi’ni itibarsızlaştırma çabalarından başka bir şey değildir.

Bu itibarsızlaştırma çabalarıyla ağacına, doğasına, şehrine, yaşamına sahip çıkan halkımızın iradesini ve en kötü koşullarda bile mesleğinin gereğini yerine getiren meslektaşlarımızı karalamaya çalışanları kınıyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ