TTB, ’biber gazı’ ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bilgi istedi

altTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek, 31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ülke genelindeki toplumsal olaylarda kullanılan kimyasal gazların kimyasal içeriği, bu süre içerisinde tüketilen toplam miktar, kullanılan gazların bilinen sağlık etkileri ve alınması gereken koruyucu önlemler, toksik etkili gazın insan sağlığı üzerine etkileri yönünden gazların uygulanma özellikleri, “Portakal gazı” adıyla bilinen gazın kullanılıp kullanılmadığı, toksik gaza maruz kalan kolluk güçlerinin maruziyete bağlı olarak oluşan sağlık sorunları olup olmadığı, tedavileri ve buna bağlı iş gücü kayıpları (izin süreleri) hakkında bilgi istedi.

Yazılarda, tabip odalarına yapılan başvurularda toplumsal gösterilerde “biber gazı” ve diğer göz yaşartıcı gazlar yanında “portakal gazı”  kullanıldığı, kullanılan maddelerin değişik sağlık sorunlarına yol açtığı, gerek kişisel gerekse çevresel maruziyete bağlı yakınmalar ile sağlık kuruluşlarına başvurular olduğu belirtilerek, 6023 sayılı Kanun’un TTB’ne verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesi için, “gaz” kullanımında, kullanılan maddeye bağlı etkiler ve komplikasyonların izlenebilmesi, riskli popülasyonlarda (çocuk, yaşlı ve solunum hastalığı olan kişiler vb.) koruma ve tedavi süreçlerine dayanak oluşturması amacıyla; sorulara yanıt verilmesi talep edildi.

 

 

 

T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

ANKARA

 

 

 

 

 

778/2013                                                                                                                  07.06.2013

 

T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA

                                             ANKARA

 

             Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kurucu kanun olan 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu gereğince, birçok görevinin yanı sıra, “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak, halk sağlığının korunmasını sağlamak” gibi görevleri bulunmaktadır.

             On güne yaklaşan bir süredir ülkemizde yaşanan toplumsal olaylar ve güvenlik birimlerinin olaylara müdahale süreci, bu olaylarda çeşitli kimyasal maddelerin “göstericileri dağıtmak” amacıyla kullanımını getirmiştir. Bu maddelerin yoğun olarak kullanımı, birçok sağlık sorununu ve sağlık etkileri ile ilgili soru ve kuşkuları ortaya çıkarmaktadır.

Meslek odamıza yapılan başvurularda, toplumsal gösterilerde “biber gazı” ve diğer göz yaşartıcı gazlar yanında “portakal gazı”  kullanıldığı, kullanılan maddelerin değişik sağlık sorunlarına yol açtığı, gerek kişisel gerekse çevresel maruziyete bağlı yakınmalar ile sağlık kuruluşlarına başvurular olduğu bildirilmektedir. 

            6023 sayılı Kanun’un meslek odamıza verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için, “gaz” kullanımında, kullanılan maddeye bağlı etkiler ve komplikasyonların izlenebilmesi, riskli popülasyonlarda (çocuk, yaşlı ve solunum hastalığı olan kişiler vb.) koruma ve tedavi süreçlerine dayanak oluşturması amacıyla;

1-      31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ülke genelinde kullanılan kimyasal gazların kimyasal içeriği hakkında,

2-      Bu süre içerisinde tüketilen toplam miktar hakkında,

3-      Kullanılan gazların bilinen sağlık etkileri ve alınması gereken koruyucu önlemleri hakkında,

4-      Toksik etkili gazın insan sağlığı üzerine etkileri yönünden gazların uygulanma özellikler (miktar, süre, maruziyet oranı, maruziyet mesafesi) konusunda üretici bilgi ve önerileri hakkında,

5-      “Portakal gazı” adıyla bilinen gazın kullanılıp kullanılmadığı hakkında,

6-      Toksik gaza maruz kalan kolluk güçlerinin maruziyete bağlı olarak oluşan sağlık sorunları olup olmadığı, tedavileri ve buna bağlı iş gücü kayıpları (izin süreleri) hakkında

bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

             Bu kapsamda konuya ilişkin bilgi ve belgelerin, Türk Tabipleri Birliği’ne ivedilikle gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Dr. Bayazıt İlhan

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

           

 

 

T.C.EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA

 

 

 

 

 

779/2013                                                                                                                  07.06.2013

 

 

T.C.EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                             ANKARA

 

             Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kurucu kanun olan 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu gereğince, birçok görevinin yanı sıra, “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak, halk sağlığının korunmasını sağlamak” gibi görevleri bulunmaktadır.

             On güne yaklaşan bir süredir ülkemizde yaşanan toplumsal olaylar ve güvenlik birimlerinin olaylara müdahale süreci, bu olaylarda çeşitli kimyasal maddelerin “göstericileri dağıtmak” amacıyla kullanımını getirmiştir. Bu maddelerin yoğun olarak kullanımı, birçok sağlık sorununu ve sağlık etkileri ile ilgili soru ve kuşkuları ortaya çıkarmaktadır.

Meslek odamıza yapılan başvurularda, toplumsal gösterilerde “biber gazı” ve diğer göz yaşartıcı gazlar yanında “portakal gazı”  kullanıldığı, kullanılan maddelerin değişik sağlık sorunlarına yol açtığı, gerek kişisel gerekse çevresel maruziyete bağlı yakınmalar ile sağlık kuruluşlarına başvurular olduğu bildirilmektedir. 

            6023 sayılı Kanun’un meslek odamıza verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için, “gaz” kullanımında, kullanılan maddeye bağlı etkiler ve komplikasyonların izlenebilmesi, riskli popülasyonlarda (çocuk, yaşlı ve solunum hastalığı olan kişiler vb.) koruma ve tedavi süreçlerine dayanak oluşturması amacıyla;

1-      31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ülke genelinde kullanılan kimyasal gazların kimyasal içeriği hakkında,

2-      Bu süre içerisinde tüketilen toplam miktar hakkında,

3-      Kullanılan gazların bilinen sağlık etkileri ve alınması gereken koruyucu önlemleri hakkında,

4-      Toksik etkili gazın insan sağlığı üzerine etkileri yönünden gazların uygulanma özellikler (miktar, süre, maruziyet oranı, maruziyet mesafesi) konusunda üretici bilgi ve önerileri hakkında,

5-      “Portakal gazı” adıyla bilinen gazın kullanılıp kullanılmadığı hakkında,

6-      Toksik gaza maruz kalan kolluk güçlerinin maruziyete bağlı olarak oluşan sağlık sorunları olup olmadığı, tedavileri ve buna bağlı iş gücü kayıpları (izin süreleri) hakkında

bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

             Bu kapsamda konuya ilişkin bilgi ve belgelerin, Türk Tabipleri Birliği’ne ivedilikle gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

                                                                                                                                            

Dr. Bayazıt İlhan

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri