TTB-UDEK Üyesi Derneklerden Son Dönemde Yaşanılan Sürece Dair Değerlendirmeler

alt

20 Haziran 2013

Sayın ilgili,

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyesi dernekler son dönemde ülkemizde yaşanılan sürece dair çoğunluğu kendi web sayfalarına da yansıyan değerlendirmelerini sürdürmektedirler.

Aşağıda bu değerlendirmelerini bizlere ulaştıran derneklerin web adreslerini sizlerle paylaşıyoruz.

Saygılarımızla

TTB-UDEK Yürütme Kurulu

1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

http://www.totbid.org.tr/HaberGoster.aspx?n=3538

2. Türkiye Psikiyatr Derneği

http://www.psikiyatri.org.tr/

  • TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ HÜKÜMETE UYARI BASIN AÇIKLAMASI (02.06.2013)

3. Adli Tıp Uzmanları Derneği

http://www.atud.org.tr/

4. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

http://www.solunum.org.tr/haber/381/font-color-990000-biber-gazı-kullanımı-maruziyeti-ile-ilgili-basın-bildirisi.html

5. Türk Toraks Derneği

http://www.toraks.org.tr

http://www.toraks.org.tr/News.aspx?detail=1568

http://www.toraks.org.tr/News.aspx?detail=1555

6. Türk Cerrahi Derneği

http://www.turkcer.org.tr/files/file/tutum_gorus/taksim_gezi_paki.pdf

7.Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

http://hasuder.org.tr/anasayfa/jupgrade/

http://hasuder.org.tr/anasayfa/jupgrade/index.php/yoenetimsel/64-faliyetler/655-gezi2

8. Türk Nöroşirurji Derneği

http://www.turknorosirurji.org.tr/

9. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

http://www.cogepder.org.tr/index.php/tr/?option=com_content&view=article&id=99

10. Türk Oftalmoloji Derneği

http://www.todnet.org//home/

11. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

http://www.tpcd.org.tr/

12. Türk Nöroloji Derneği

http://www.noroloji.org.tr/

http://www.noroloji.org.tr/News.aspx?newsId=782

13. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

http://www.klimik.org.tr/

14. Türk Geriatri Derneği

http://www.geriatri.org.tr

15. Ürolojik Cerrahi Derneği

https://www.urolojikcerrahidernegi.org/Default.aspx

16. Türkiye Biyoetik Derneği

http://www.biyoetik.org.tr/yenisite/

17. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

http://www.tahud.org.tr/

http://www.tahud.org.tr/guncel/dernek-haber/tahud-duyurusu-siddete-dur-de/594

18. Türk Dermatoloji Derneği

http://www.turkdermatoloji.org.tr/

19. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

http://www.tjod.org/

20. Türk Omurga Derneği[1]

 http://www.turkomurga.org.tr/HaberGoster.aspx?n=3540

 [1] TTB-UDEK üyesi değildir, ancak, çalışmasını TTB-UDEK’e iletmiştir.