Batman Tabip Odası Basın Açıklaması

alt Batman Tabip Odası ve SES Batman şubesi Batman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği binası önünde bu gün bir basın açıklaması ile Taksim Gezi Parkı direnişini selamlarken 5 haziran da KESK tarafından yapılacak olan ve TTB başta olmak özere diğer sağlık örgütlerinin de desteklediği greve çağrıda bulundu.

Basın açıklamasına katılan TTB-MK Üyesi Dr.Zülfükar CEBE konuşmasında; hükümeti Taksim gezi parkında başlayan ve tüm ülkeye yayılan eylemler konusunda uyardı. Dr.Cebe konuşmasında iktidarın baskıcı, anti-demokratik uygulamaları ve otoriter üslubu ile kitleleri sokağa döktüğü ve polisin orantısız göç kullanımı sonucu da olayların alevlendiğini,iktidarın bu üsluptan derhal vazgeçmesi ve kitlelerin taleplerine karşılık vermesi gerektiğini,insanların yaşam biçimleri konusunda ciddi tedirginlikler içinde olduğunu ve iktidarın kürtajtan,çocuk sayısına,eğitimden alkol meselesine kadar çok geniş bir yelpazede yaptıklarının toplumu ciddi anlamda gerdiğini belirtti.

Halkın demokrasi ,barış, eşitlik ve özgürlük taleplerinin karşılanması için hükümetin gerekli adımları atmasını isteyen Cebe; halkın da demokratik tepkilerini ifade ederken şiddet olaylarına başvurmaması gerektiğini yine kitlelerin meşru direnişinden statüko çıkarma hesabı olanlar konusunda da halkı duyarlı olmaya davet etti. TTB olarak eylemlerde yaralananlar için alanda kurulan   seyyar revirlerde sağlık çalışanlarının fedakarca çalışarak hastaları tedavi etmeye çalıştıklarını, hekim olarak her koşulda sağlık hizmetini halkın ve bireyin yararını esas alarak sunmanın zaten temel görevleri olduğunu, bu etik tutumu sergileyen tüm meslektaşları ile de gurur duyduğunu ifade etti.

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye de çalışan, içlerinde sağlık emekçilerinin de bulunduğu yaklaşık 2,5 milyon kamu emekçisinin çözüm bekleyen sayısız sorunu varken; iktidar tarafından sorunlara sorun katacak yeni düzenlemeler peşi sıra yapılmaya devam ediliyor.

Son olarak TBMM ye gönderilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklikler içeren torba yasa ile kamu emekçilerinin durumları daha da zora sokulmaktadır.

Kamu hastane birlikleri ile sağlık çalışanlarının hayatına sokulan ‘’CEO’’ düzeninin tüm kamu kurumlarına yaygınlaştıracağı, kamuda çalışma, yöneticilik yapma tecrübesi olmayanların bir çırpıda genel müdürlük ve üzeri pozisyonlara atanabileceği görülmektedir. Son günlerde yayınlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerde olduğu gibi rotasyon/sürgün gibi uygulamalar, bazen kanuna aykırı bir şekilde yönetmeliklerle de düzenlemekte ve çalışanlar baskı altına alınmaktadır.

Bilindiği üzere başta KESK olmak özere , TTB gibi sağlık alanının mücadeleci ve duyarlı Sağlık örgütleri olarak güvenceli iş ve ücret güvencesi talebiyle 5 Haziran’da Uyarı Grevi yapacağımızı ilan etmiştik. Ancak tüm kamuoyunca da takip edildiği özere Gezi parkının ranta açılmasına karşın Sayın Sırrı Sürreya ÖNDER’in demokratik ekolojik toplumcu  hassasiyet ile  yedi gün önce  ağaçları katleden kepçelere karşı  bedenini siper ederek başlattığı  tamamen barışçıl eylemleri bastırmaya yönelik devlet terörü insanların can güvenliklerini ortadan kaldıran bir boyutta sürdürülmektedir.Bu anti demokratik uygulamalar karşısında sağlık çalışanları olarak halkın demokrasi,eşitlik,özgürlük ve barış taleplerinin yanında olmak ve yaralıları tedavi etmek özere günlerdir o meydanlarda seyyar revirler kurmuş durumdayız.Sağlık emekçileri olarak polisin tavrının toplum sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu görüyor ve yaralara melhem olmaya çalışıyoruz.

Ülkenin tamamına yayılan demokrasi talepli kitlesel gösterilere karşı uygulanan devlet terörü AKP iktidarının demokrasi düşmanlığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Hedef gözeterek yapılan polis saldırılarında önemli bir kısmı ağır olmak üzere yüzlerce yurttaş yaralanmıştır. Binlerce insan gözaltına alınmıştır. Kentlerin tüm alanları ablukaya alınmış, gece boyunca süren baskınlarla muhalifleri hedef alan bir sürek avı başlatılmıştır. 

Kuruluş felsefesini ve değerlerini fiili meşru mücadeleden alan KESK ülke genelinde yaşanan bu vahşete karşı mücadeleyi yükseltme kararlılığındadır. 

İnsanca Yaşam, Güvenceli İş ve Güvenli Gelecek, Demokratik Bir Türkiye” talebiyle yapılacak Grevimizde; 5 Haziran (Çarşamba) günü kitlesel biçimde meydanlara çıkacağımızı belirtirken halkımızdan talebimiz 5 Haziran gününde acil durumlar dışında hastanelere gitmemeleri ve Çarşamba günü sanat sokağında yapacağımız etkinliğe katılmalarıdır..

Tüm emek ve demokrasi güçlerini bu baskıcı, otoriter ve hukuk tanımaz hükümete karşı mücadeleyi ortaklaştırmaya ve yükseltmeye çağırıyoruz.04.06.2013

SES BATMAN ŞUBESİ & BATMAN TABİP ODASI