Bölge Tabip Odaları Isparta'da Toplandı

altEge Bölge ve Batı Akdeniz Tabip Odaları toplantısı 25.05.2013 tarihinde Isparta Barida Otel’de yapıldı. Toplantıya Antalya, Afyon, Uşak, Denizli, Aydın, Balıkesir, Manisa, Isparta ve Burdur tabip odaları temsilcileri ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan ile TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök katıldı.

Acil sağlık hizmetlerinin sorunları masaya yatırıldı

Toplantıda Isparta"da yürütülen Acil Sağlık Hizmeti Veren Hekimlerin Tükenmişlik Durumları araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Acil sağlık hizmeti verilen yerlerde toplam poliklinik sayısının %20"sinin yapıldığı ve yoğunluk nedeniyle nitelikli sağlık hizmeti verilemediği belirtildi. Acil uzmanı olmayan ya da acil hekimliği sertifika eğitimi almayan hekimlere acilde nöbet tutturulmaya başlanması nedeniyle tıbbi uygulama hatalarında artış görüldüğü belirtildi.

Toplantının sonraki gündem maddelerini ise 17 Mart"da gerçekleştirilen sağlıkçılar eyleminin sonuçlarının değerlendirilmesi, Ortadoğu"da ve Suriye"de yaşanan son gelişmelerin halk sağlığı üzerine etkileri ve tıp öğrencilerinin hekim mücadelesindeki yeri konuları oluşturdu. Toplantının son gününde ise tabip odaları temsilcileri ile birlikte Gölcük, Milas, gül bahçeleri ve Eğridir gezisi yapıldı.

25 Mayıs 2013 Ege Bölgesi Tabip Odaları Bölge Toplantısı Sonuç Bildirgesi için tıklayınız