Prof. Dr. Gürcan Altun Beraat Etti

altTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Gürcan Altun, cinsel istismar mağduru 3 çocuğu rıza vermedikleri nedeniyle "zorla muayene" yapmadığı için yargılandığı davada beraat etti.

Edirne Adliyesi"nde 23 Mayıs 2013 tarihinde görülen duruşmaya, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, SES Genel Başkanı Dr. Çetin Erdolu, Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ümit Biçer, TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Kırklareli Tabip Odası Başkanı Dr. Halil Muhacir,  Kırklareli Tabip Odası Genel Sekreteri Taner Pehlivan, İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Dr. Hüseyin Demirdizen, Edirne Barosu temsilcileri, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, KESK Edirne Şubeler Platformu, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi ile TTB Hukuk Bürosu"ndan Avukat Ziynet Özçelik katıldı.

Cinsel istismara uğrayan 3 kız çocuğunun istemedikleri için muayenesi yapmayan Prof. Dr.Gürcan Altun hakkında “görevi ihmal ve adli görevi kötüye kullanmak” iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, "Etik İlkeler doğrultusunda iyi hekimlik yapmanın" yargılanması hekimlerin ve sağlık meslek örgütlerinin tepkisine neden olmuştu.

İlk duruşması 9 Mayıs 2013 tarihinde görülen davanın bugünkü duruşmasında ise mahkeme heyeti, Prof. Dr. Gürcan Altun ve avukatı Ziynet Özçelik’in savunmalarının ardından beraat kararı verdi.