Hakan Albayrak’ın çirkin iddialarına ilişkin RTÜK’e şikayet

altA Haber kanalında Selin Ongun’un sunuculuğunu yaptığı “Bi Sormak Lazım” programına konuk olarak katılan Star gazetesi yazarı Hakan Albayrak Hatay ve özellikle Reyhanlı’da görev yapan hekimler hakkında ağır ithamlarda bulunmuştur.

Hakan Albayrak “polisin baskısıyla otopsi raporunun değiştirildiği” iddiasını dile getirmiş, ancak bu kişilerin kimler olduğunu açıklamamıştır. Öte yandan Türk Ceza Kanunu kapsamında suçu ihbar etmemek de bir suçtur.

Yine Hakan Albayrak hekimleri ayrımcılık yapmakla itham etmiş, hekimlerin değiştirilmesi için girişimlerde bulunduklarını ve bazı hekimlerin bu yolla yerlerinin değiştirildiğini de iddia etmiştir.

Yayıncılık ilkelerinin başında gelen gerçeğe aykırı haber yapmamak ve gerçeğe aykırı yayınlar karşısında cevap ve düzeltme hakkının kullandırılması da ihlal edilmiştir. Yayıncı kuruluşa Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı cevap hakkının kullanılması talebinde bulunmuş ancak bu hak kullandırılmamıştır.  

Hatay Tabip Odası Başkanlığı’na bu iddialara ilişkin herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’ne bu yönde bir şikayet yapıldığına dair tarafımıza iletilmiş bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak iddialara ilişkin Hatay Tabip Odası’na ya da Türk Tabipleri Birliği’ne bilgi verilmesi halinde gerekli soruşturmanın başlatılacaktır.   

Hekimleri zan altında bırakan bırakan yayına dair TTB Merkez Konseyi Başkanlığı tarafından RTÜK’e şikayet başvurusu yapılmıştır. (Şikayet dilekçesi için)

Dileyen meslektaşlarımızın yayıncı kuruluşun http://www.ahaber.com.tr/bize_ulasin adresinden yayına ilişkin şikayetlerini bildirebileceklerini belirtmek isteriz. Saygılarımızla.  

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Konu: A Haber Kanalında yayımlanan “Bi Sormak Lazım” isimli programın 14 Mayıs 2013 günlü yayını hakkında şikayetimiz ve idari yaptırım talebimiz hk.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 12 Mayıs 2013 günü meydana gelen bombalama olayına ilişkin, A Haber logosuyla yayın yapan Turkuvaz Medya Grubuna ait televizyon kanalında Selin Ongun’un sunucusu olduğu “Bi Sormak Lazım” isimli programın 14 Mayıs 2013 günlü yayınına Hakan Albayrak konuk olarak katılmıştır.

Hakan Albayrak programda, Hatay’da görev yapan hekimlere ilişkin “Mezhebî, ideolojik düşmanlık yüzünden yaralılara kötü davranan 4 doktor var”, “Yaralılara Sünni diye eziyet eden doktorlar var”, “Antakya Devlet Hastanesine yaralı götürsek mi götürmesek mi diye düşünüyoruz” yönünde iddialarda bulunmuştur.

Öte yandan Hakan Albayrak yayında Reyhanlı’da meydana gelen patlamada hayatını yitiren kişilerden üçünün, patlamanın ardından yöre halkı tarafından linç edilerek öldürülen Suriyeli mülteciler olduğunu iddia etmiştir. Hakan Albayrak bu üç kişiye ait otopsi raporlarının “polisin baskısıyla doktorlar tarafından değiştirildiğini” de iddia etmiştir.

Hatay Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı’nın yayındaki gerçeğe aykırı beyanlara ilişkin cevap hakkının doğması nedeniyle aynı yayında bu hakkının kullanılabilmesi için yayıncı kuruluşa ulaşılmış, ancak bu hak kullandırılmamıştır.

6112 Sayılı Yasanın “Yayın hizmeti ilkeleri” başlıklı 8. Maddesinin ç bendi “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” ilkesini, yine aynı maddenin i bendi “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz” ilkesini ve o bendi “Kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmak zorundadır” ilkesini kabul etmektedir.

Şikayet konusu programda, Hatay’da ve özel olarak Reyhanlı’da hizmet sunan hekimler, ayrımcılık yapmakla, resmi evrakta sahtecilik yapmakla, adli görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmakla itham edilmişlerdir. İddiaların tümünün başta Anayasa ve Türkiye’nin tarafı olduğu uluslar arası sözleşmelerle yasaklanan eylemler niteliğinde olduğu açıktır. Kaldı ki Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ile Türk Tabipleri Birliği Meslek İlkeleri’ne de aykırılık oluşturan bu eylemlere ilişkin Hatay Tabip Odası ya da Türk Tabipleri Birliği’ne bugüne kadar iletilmiş herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

Yayıncılık meslek ilkelerinin başında yer alan yayınların doğruluk ilkesine uygun olması, gerçeğe aykırı haber yapılmaması ilkesi anılan yayında çiğnenmiş ve tarafımıza cevap hakkı da verilmemiştir. Aynı zamanda yayında hekimler suçlu ilan edilmiştir.

Yayında 6112 Sayılı Yasanın 8. Maddesinin yukarıda sayılan ilkelerine aykırılık bulunması nedeniyle Yasanın idari yaptırımlar başlıklı 32. Maddesinin 2. Fıkrasına göre idari yaptırım olarak uyarılmasına karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla.