Yaşadığımız Acılara Bir Büyük Acı Daha Eklendi, Bu Son Olsun!

altHatay Tabip Odası, Hatay Veteriner Hekimler Odası, Hatay Eczacı Odası, Hatay Dişhekimleri Odası, Hatay Elektrik Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi, Hatay Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, DİSK GENEL-İŞ, SES ve TMMOB tarafından 13 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı’daki bombalı saldırılar ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

“Yaşadığımız acılara bir büyük acı daha eklendi, bu son olsun!”

Değerli basın mensupları,

11 MAYIS 2013 tarihinde Reyhanlı ilçemizde meydana gelen iki bombalama olayı sonucu son resmi açıklamalara göre 46 canımız aramızdan ayrıldı, 100’ün üzerinde insanımız ise, kimisinin durumu ağır, yaralımız var. Kimi resmi olmayan açıklamalara göre resmi açıklamaların çok üzerinde ölü ve yaralı olduğu iddia ediliyor. Değerli basın mensupları yani anlayacağınız biz öldük, biz yaralandık. Öncelikle bu saldırı sonrası gerek sağlık teşkilatının mensupları olsun, gerekse diğer ilgili kurumlar çok büyük bir özveriyle çalışmışlardır. Hepsine yürekten teşekkür ederiz.

Elbette bugünler bizlerin yaralarını sarmamız gereken, dayanışmamız gereken günlerdir. Hiçbirimiz bu kötü günlerin bir fırsata dönüşmesine izin vermemeliyiz. Bir yandan yasımızı tutarken, diğer taraftan gelecek güzel günlerin, gelecek barış dolu, huzur dolu günlerin çabası içinde olmalıyız. Bu sorumluluk bizlerin çocuklarımıza olan borcu, gelecek yükümlülüğümüzdür. Canlarımızın akan kanlarının üzerinden yeniden huzurlu bir Hatay kurmak da onlara olan borcumuzdur.

Değerli basın mensupları, sözlerin anlamını yitirdiği ve gelecek barış dolu bir Hatay özleminde sorumlu davranmayı gerektiren bu günlerde sorumluluk koltuğunda oturan kimi idarecilerin, yaşanan bu acı olayı AKP hükümetinin dış politikasının aklanması için bir fırsata dönüştürmesi bizim açımızdan anlaşılır değildir. Bu tutum ve davranışlar bilinmelidir ki, hiçbir şekilde Hatay halkının huzuruna bir katkı sağlamamaktadır. Olayın daha birinci saatinde birbiriyle ilgisiz olma olasılığı yüksek gerekçelerle (çözüm süreci ve el muhaberat gibi) basına açıklama yapılması inandırıcılıktan uzaktır. Yine olayın daha ilk saatlerinde Dışişleri Bakanı’nın Almanya’dan suçlu bulmuş olması işin ciddiyetine yakışmamaktadır. Çünkü sorumluluk sahibi insanlar söyledikleri sözün gelecek etkilerini de düşünmek durumundadırlar.

Bir çift söz de yerel idarecilerimize: Buradaki huzur ve güven ortamının tesisinde iyi niyetlerine dair kuşkumuz yoktur. Ancak bu huzur ve güven ortamının nasıl tesis edileceğine dair yöntem farklılıklarımız vardır. Bugüne kadarki eylem ve etkinliklerimizle bizler böylesi huzur ortamının tesisi için çabalamışken, bizleri huzuru ve güveni bozmaya dönük çabaların içinde olduğunu iddia edenler, yaşanan bu saldırının hangi nedenlerle gerçekleştiğini izah etmeliler. Bilinmelidir ki, savaş eken, barış biçemez. Savaş tohumları eken bu dış politika, bizlerin bu acılarına neden olmuştur.

Tarifsiz acılar içindeyiz. Bu yaralarımızı saracak, gelecek güzel günlere de hep beraber yürüyeceğiz. Halkımızı bu süreçte sağduyuya, metin olmaya davet ediyoruz. Bu topraklar nice acıları birbirine sarılarak atlattı, atlatacak. Biz buna inanıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla…

HATAY TABİP ODASI

HATAY VETERİNER HEKİMLER ODASI

HATAY ECZACI ODASI

HATAY DİŞ HEKİMLERİ ODASI

HATAY ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY İL TEM.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ

HATAY HARİTA VE KADASTRO MÜH. ODASI

HATAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

DİSK GENEL-İŞ

SES

TMMOB