YDS Mağduriyetinin Takipçisiyiz

alt

Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısı 11 Mayıs 2013 tarihinde Mersin’de yapıldı. Toplantıya Adana Tabip Odası, Gaziantep-Kilis Tabip Odası, Hatay Tabip Odası, Kahramanmaraş Tabip Odası, Mersin Tabip Odası, Şanlıurfa Tabip Odası yönetici ve üyeleri ile TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan ve Merkez Konseyi üyesi Dr. İsmail Bulca katıldılar.

Toplantı başlangıcında 7 Nisan 2013’de yapılan YDS sınavında yaşanan mağduriyetlerle ilgili basın açıklaması yapıldı.  Basın açıklamasını TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan’ın yapmasından sonra söz alan ilgili sınavın mağduru genç hekimler ve CHP Mersin Milletvekili  Prof. Dr. Aytuğ Atıcı görüşlerini dile getirerek konunun takipçisi olacaklarını belirttiler.

 

11 Mayıs 2013

BASIN AÇIKLAMASI

YDS  MAĞDURİYETİNİN TAKİPÇİSİYİZ

7 Nisan 2013 tarihinde yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS), pek çok kuşku ve tartışmayı beraberinde getirmiştir. Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girecek hekimlerin önemli bir kısmının mağduriyetine yol açan, geriye dönülemez ve telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına neden olabilecek bu sınavın, 24 Nisan 2013 tarihinde TTB Merkez Konseyi’nin ÖSYM’ye iletmiş olduğu görüşler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Bu sınav TUS’a umut bağlamış ya da akademik olarak mesleğinde yükselmeye çalışan hekimler için pek çok açıdan adaletsizliklere yol açmıştır. Bir çok hekim bilim sınavında başarılı olmasına rağmen bu sınavdaki durumu nedeniyle zora düşmüş, gerek uzman olma gerekse akademik yükselme beklentilerini ertelemek zorunda kalmıştır.

YDS öncesi yapılan sınavlarla karşılaştırıldığında YDS’de adayların başarı durumları ve ortalama puanları çok düşük olmuştur. Bunun da ötesinde YDS’de sorulan sorular mesleki yabancı dili ölçmekten çok uzak olmuş, hekimler gibi eğitimlerini belli bir alanda sürdüren meslek grupları açısından dezavantajlı durum oluşturmuştur. Şüphesiz hekimlik mesleği açısından yabancı dil bilgisi önemlidir, ancak bunun daha çok mesleki dil bilgisi üzerinden ve standardı oluşturulmuş sınavlarla değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Aksi durumda mevcut sınav bilim sınavlarının ötesinde standardı ve ölçtüğü dil bilgisi yönünden ayrı bir engele dönüşmektedir.

Son beş yılda yapılan yabancı dil sınavları ile YDS’yi rakamlarla karşılaştırmak, durumu ortaya koymak açısından yararlıdır. Soru sayısı aynı kalmasına rağmen 180 dakika olan sınav süresinin 150 dakikaya düşürülmesi sınava giren adayları zor durumda bırakmıştır. 289 bin adayın sınava girdiği bir alanda, 218 bin aday 0- 49 arasında puan almıştır. Geçen yıl 90- 100 arası puan alan aday sayısı 9 093 iken, bu yıl 1 742 olmuştur. 

Son beş yılın ilkbahar dönemlerinde yapılan KPDS ve YDS ortalamaları:

2013 YDS İlkbahar Sınav  Ortalaması

30,461

2012 KPDS İlkbahar Sınav Ortalaması

43,623

2011 KPDS İlkbahar Sınav Ortalaması

37,067

2010 KPDS İlkbahar Sınav Ortalaması

54,280

2009 KPDS İlkbahar Sınav Ortalaması

54,850

2008 KPDS İlkbahar Sınav Ortalaması

56,240

Son Beş Yılın İlkbahar Döneminde Yapılan ÜDS Puan Ortalamaları:

2013 YDS İlkbahar Ortalaması

30,461

2012 ÜDS İlkbahar

Sağlık Bilimleri Ortalaması

39,132

2011 ÜDS İlkbahar

Sağlık Bilimleri Ortalaması

39,082

2010 ÜDS İlkbahar

Sağlık Bilimleri Ortalaması

48,92

2009 ÜDS İlkbahar

Sağlık Bilimleri Ortalaması

52,37

2008 ÜDS İlkbahar

Sağlık Bilimleri Ortalaması

54,30

Türk Tabipleri Birliği’nin girişimlerinden sonra ÖSYM tarafından Eylül ayında yapılacak TUS öncesi bir YDS sınavı daha yapılması kararı açıklanmıştır. Şüphesiz sorunun çözülmesi yönünde bir adım olarak açıklansa da, bu sınav 7 Nisan’da yapılan sınava benzer biçimde yapılırsa sorunu çözmeyecek, daha da büyütecektir.

Bizler, TTB Merkez Konseyi ve Güney İlleri Tabip Odaları olarak 7 Nisan 2013 YDS’de daha önce bilgi talebinde bulunduğumuz gibi tıp doktorlarının daha önceki sınavlarla karşılaştırmalı olarak başarı durumlarının açıklanmasını, buna göre meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için çözüm üretilmesini talep ediyoruz. Bundan sonra yapılacak yabancı dil sınavlarında da standardı bilimsel olarak oluşturulmuş ve mesleki yabancı dil bilgisine ağırlık veren  dil sınavları yapılmasının bilimin gereği olduğunu hatırlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan ve yeni mezun olan genç hekimleri yakından ilgilendiren bu konuda gerekli adımların ivedilikle atılmasını bekliyor, konunun takipçisi olduğumuzu vurguluyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Güney İlleri Tabip Odaları
(Adana Tabip Odası, Adıyaman Tabip Odası, Gaziantep-Kilis Tabip Odası, Hatay Tabip Odası, Kahramanmaraş Tabip Odası, Mersin Tabip Odası, Şanlıurfa Tabip Odası,)

 

alt     alt