Gizli Tanıklara ve Hastane Patronlarına Yeni Nimet, Vatandaşlara Yeni Külfet

altSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanıyor.

 

 

08.05.2013

 

Basın Açıklaması

Genel Sağlık Sigortası’nda Değişiklik

GİZLİ TANIKLARA VE HASTANE PATRONLARINA YENİ NİMET, VATANDAŞLARA YENİ KÜLFET

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanıyor.

Tasarı’yla birlikte, Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasında yapılacak üç önemli değişiklik dikkat çekiyor:

 1. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan yurttaşlar, yoksulluklarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na ispatlamak için evlerine giren meyve sebzeden tezek mi odun mu yaktıklarına kadar bir dizi bilgiyi içeren utanç verici bir yoksulluk testinden geçirilirken 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu kapsamındaki gizli tanıklar bu testten muaf tutuluyorlar.

  Yani, bundan böyle gizli tanıklar aylık gelirleri ne olursa olsun GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilecekler.
   
 2. AKP Hükümeti’nin daha önce büyük propagandalarla kaldırdığı üniversite hastanelerindeki “hoca parası” geri geliyor.

  Yani, derdine derman bulabilmek için bir üniversite hastanesine gitmek zorunda olan hastalar; sağlık hizmeti alabilmek için ödedikleri diğer paralar yetmezmiş gibi bir para daha ödeyecekler.
   
 3. Vakıf üniversiteleri ve özel hastanelerde ödenen (vatandaşlar tarafından “bıçak parası” olarak tanımlanan) “ilave ücret” tavanına % 100 zam yapılıyor.

  Yani, özel hastanelere gitmek zorunda kalan hastalar eskisinin iki katı para ödemek zorunda kalacaklar.


Türk Tabipleri Birliği olarak; gizli tanıklara ve hastane patronlarına yeni nimet, vatandaşlara yeni külfet getiren bu Kanun Tasarısı’nı hazırlayanları kınıyor ve sağlık çalışanlarının yıllardır haykırdıkları gerçeği bir kez daha hatırlatıyoruz:

AKP SAĞLIĞA ZARARLIDIR!

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ