Muğla Tabip Odası

Muğla'da grev öncesinde; Muğla Tabip Odası, SES Muğla Şubesi , Genel Sağlık-İş temsilciliği, Muğla Aile Hekimleri Derneği ve Muğla Diş teknisyenleri Derneği ortak grev etkinliği düzenleme kararı almışlardır.

Grev merkezden de desteklenerek tüm İlçelerde de örgütlenmiş, tüm Oda temsilciliklerine, kokart, bildiri ve oda tarafından hazırlanan bez afişler gönderilmiştir.

Ses Genel başkanı da greve katılarak destek sunmuş, basın açıklamasında Muğla Belediye Başkanı da hazır bulunmuştur.

ASM ler de grev kararına uymuş ve çalışmamışlardır. Fethiye, Milas,Bodrum ,Köyceğiz, Kavaklıdere, Dalaman ,Yatağan , Ortaca grevi uygulamıştır. Merkezde grev öncesinde Tabip odası tarafından G.sekreter ve Sağlık müdürüne, Sayın Özdemir AKTAN'ın mektubu iletilmiştir. Grevden 2 gün önce tüm yerel basına duyurulmuş, şehir meydanlarına bez afişler asılmış, belediye otobüslerinde TTB grev afişleri kullanılmıştır.

Grev günü Merkez Muğla'da Hastanede basın açıklaması Tabip odası Başkanı Murat Akgül tarafından  ve "Öldürülen bir hekimin mektubu"Tabip Odası G. sekreteri Nurşin Külcü tarafından  okunmuş, SES G başkanı Sayın Çetin Erdolu konuşma yapmış, Belediye Başkanı Sayın Osman Gürün de duygularını dile getiren konuşma yapmıştır. Yönetim kurulu Başında "şiddetten korunmak için" baretler olduğu halde tüm katılımcıların afiş ve flamalarıyla merkez sınırsızlık meydanına sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçilmiştir. Sınırsızlık meydanı 2 saat işgal edilmiş, pek çok sivil örgüt ,siyasi parti ve derneğin desteğiyle SES Muğla başkanı tarafından basın açıklaması yapılmıştır. Meydandan hastaneye dönülerek LOKMA dağıtımına devam edilerek öğleden sonraya dek etkinlik devam etmiştir.

Milas ve Bodrum da da lokma dökülmüş greve tam katılım olduğu bilgisi alınmıştır.


Dr.Nurşin Külcü
Muğla Tabip Odası Genel Sekreter