Bilecik Tabip Odası

BİLECİK TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMASI

Tam bir yıl oldu…

17 Nisan 2013 Çarşamba günü genç meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın bir hastasının yakını tarafında öldürüldüğü gün. Meslektaşımızın acısını hala yüreğimizde taşıyoruz.

Meslektaşımızın ölümünden sonra da sağlıkta yaşanan şiddet hız kesmedi. Hekimler artık her gün yaşadıkları ve duydukları yeni bir şiddet olayı nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını düşünmektedirler.

Oluşturulan bu yeni sağlık sistemi hekim ve sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarını karşı karşıya getirmiştir. Bu geçen bir yılda şiddeti sonlandırıcı hiçbir somut adım atılmamıştır.

Sağlık sistemi sağlık çalışanları için yakıcı sorunlar içeriyor. Hekimler performans baskısı altında, esnek mesaiye dayanan daha fazla iş yükü altında çalışmaya zorlanıyor.

 Sağlıkta yaşanan sorunlar nedeniyle yeterli sağlık hizmeti alamayan vatandaş bunu sağlık çalışanları ve hekimlere şiddet olarak yansıtıyor.

Mesleğinin değersizleştirilmesi karşısında bunalan hekimler mutsuz, umutsuz ve gelecek kaygısı içindedir.

17 Nisandan sonra da ;

·        Angarya çalışmaya,

·        Performans baskısına ve emekliliğe yansımayan ücretlendirme biçimine,

·        Sağlık hizmetlerine ulaşımı engelleyen katkı ve katılım paylarına ,

·        İş ve işyeri güvencesi olmadan çalışmaya

İtiraza devam edeceğiz.

17 Nisan 2013 günü öldürülen meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ı anıp Türkiye’de sağlık alanındaki şiddeti, nedenlerini, çözüm önerilerini tartışacağımızdan dolayı acil hastalar, kanser hastaları, diyaliz hastaları  yatan hastalar ve randevulu poliklinik hastaları  dışında sağlık hizmeti sunamayacağız. Halkımızın bu günde bizi anlamalarını ve desteklemelerini istiyoruz.

Dr. Ersin Arslan’ı unutmayacağız…

Sağlıktaki şiddeti halkımızla beraber sonlandıracağız.